Serbia skal få beholde Internett

Clinton-regjeringen har forsikret at økonomiske sanksjoner mot Serbia ikke innebærer at landet skal fratas tilgangen til Internett.

Clinton-regjeringen har forsikret at økonomiske sanksjoner mot Serbia ikke innebærer at landet skal fratas tilgangen til Internett.

Utenriksdepartementets pressetalsmann James P. Rubin begrunnet dette fredag med at Internett-tilgang kan bidra til å gjøre det serbiske folket oppmerksom på Milosevic-regimets overgrep i Kosovo, melder Associated Press.

USAs økonomiske sanksjoner mot Serbia innebærer at amerikanske selskaper ikke har anledning til å levere programvare, teknologi eller tjenester til Serbia, med mindre leveransen kan settes i forbindelse med humanitær virksomhet. Da det nasjonale sikkerhetsrådet (National Security Council) skulle presisere hva dette hadde å si for Internett-forbindelsen til Serbia, som blant annet sikres gjennom amerikanske satellitter, gikk uttalelsen på at informasjon er tillatt, mens elektronisk handel er forbudt.

Loral Space & Communications, som håndterer satellitt-forbindelsen til to av Serbias Internett-tilbydere, antydet at selskapet ville avslutte dette forholdet som følge av sikkerhetsrådets tolkning. Hadde dette skjedd, ville båndbredden som i dag er tilgjengelig til Internett-brukere i Serbia blitt drastisk redusert.

I en tidligere artikkel har digi.no gått nærmere inn på hvilken rolle Internett spiller i Serbia under bombebregnet fra Nato. Nedenfor er peker til denne artikkelen, og til to serbiske nettsteder, Beograd.com og Radio B92.

Til toppen