Sertifisering et bevis på dokumentert kunnskap

I en artikkel i digi.no, publisert den åttende september, spør Therese om sertifisering er viktig. Vi i Microsoft mener dette er viktig fordi det er et bevis på dokumentert kunnskap.

I en artikkel i digi.no, publisert den åttende september, spør Therese om sertifisering er viktig. Vi i Microsoft mener dette er viktig fordi det er et bevis på dokumentert kunnskap.

For å bruke eksempler fra andre bransjer; Når du skal kontrollerer tennene så bruker du en tannlege som er medlem av Den Norske Tannlegeforening. Skal du reparere bilen går du til en godkjent bilmekaniker, gjerne på et merkeverksted.

Det samme gjelder for IT.

Sertifisering erstatter ikke kunnskap tilegnet gjennom erfaring, men gjør kunnskapen mer relevant og verdifull. Sertifisering intensiverer og oppdaterer kunnskap på ny teknologi for IT-personell. Dette er en av de største fordelene ved sertifisering.

Den største begrensningen i teknologiens forretningsmessige fordeler er ikke teknologien i seg selv, men i hvilken grad organisasjonen har evner til å utnytte teknologien. Det sier seg selv at personer med et dokumentert høyt kunnskapsnivå, for eksempel en Microsoft Certified System Engineer, har tilegnet seg en kunnskap som gjør det mulig å se hvordan teknologien kan benyttes til å gi bedriften gevinster i langt større grad enn hvis de kun har praktisk erfaring med problemløsning. En slik utdannelse gir et mer helhetlig bilde enn kun erfaring.

Undersøkelser Microsoft har gjennomført i samarbeid med analyseinstituttet IDC, viser en "pay-back" tid helt ned i tre måneder. Dette bekrefter at det er svært lønnsomt å investere i opplæring og sertifisering som dokumenterer IT-kunnskap. Andre undersøkelser viser at ansatte med sertifiseringer løser problemer raskere og bedre enn IT-personell uten sertifiseringer. Videre viser undersøkelsene at resten av organisasjonen er mer tilfreds med IT-avdelinger som har sertifiserte personer.

Det er galt å hevde at sertifisering fører til at folk slutter i jobben. Erfaring viser at de ansatte ønsker å være i organisasjoner som tilbyr opplæring, derfor vil de søke seg til bedrifter som også tilbyr kunnskapsoppdatering

En IDC undersøkelse fra desember 98 gjennomført for Microsoft i Europa viser at sertifisering av IT-personell dekker mer enn de indirekte og direkte kostnadene ved slik sertifisering. De som har Microsoft Certified Professionals viser en høyere servicegrad og bedre produktivitet i brukerstøtte. Dette belyser verdien av en slik investering for både ansatte og for arbeidsgivere.

Harald Himsel fra IDC hevder at "Det er en oppfatning hos IT-ledere at så snart du har fått sertifisert dine ansatte, så bruker disse det som signal på at de vil ha en ny og bedre jobb som tilbyr bedre betaling. Men, undersøkelser har vist at sertifiseringer - og andre former for personlig utvikling, er en måte å beholde de ansatte, selv om lønningene for sertifiserte personer var vesentlig høyere i andre organisasjoner".

En annen undersøkelse fra London School of Economics, viser at 49 prosent av alt IT-personell har trening og opplæring som den viktigste grunnen til å forbli lojale mot sin arbeidsgiver.

Microsoft Certified Professionals er en kompetanse som er gyldig i hele verden. Den er et bevis på dokumentert kunnskap på spesifikke produkter og versjoner av våre programmer. Gamle MCP sertifiseringer går ut på tid , så det vil alltid være en utfordring å ha oppdatert kompetanse og gyldige sertifiseringer. Vi i Microsoft Norge anbefaler vår kunder å gå til de samarbeidspartnere som har ansatte som er sertifisert, det er vår beste garanti for at våre partnere forstår teknologien og løsningene.

Når du skal ansette IT personell så bør du prioritere de som har sertifisert kompetanse sammen med erfaring. Når du skal kjøpe IT-konsulenttjenester så bør du sjekke om de kjenner produktene og løsningene til tilbyderen. Den beste måten å sjekke denne kompetansen er ved sertifiseringer.

Til toppen