SERTIT godkjente Norconsult

SERTIT har godkjent Norconsult som evalueringsfirma for IT-sikkerhet.

Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet, SERTIT, godkjente 16. desember 2003 firmaet Norconsult AS som evalueringsfirma under den offentlige sertifiseringsordningen for IT-sikkerhet.

Norconsult er det andre firmaet som er offentlig godkjent under ordningen etter en omfattende kvalifiseringsfase som har tatt to år.

SERTIT tilbyr sertifisering av IT-sikkerhet i produkter og systemer med basis i en teknisk evalueringsrapport som utformes av evalueringsfirmaene. Sertifiseringsordningen bygger på anerkjent internasjonal standard og metodikk, Common Criteria og Common Evaluation Methodology.

Les mer om:
;