- Servere får snart for mange prosessorer

Som å sette en Ferrari-motor i en gokart, mener Gartner.

- Servere får snart for mange prosessorer

Som å sette en Ferrari-motor i en gokart, mener Gartner.

Dagens programvare vil ikke kunne utnytte all den regnekraften som vil gjøres tilgjengelig av større servere som kommer på markedet de nærmeste årene. Det mener analyseselskapet Gartner. Selskapet spår at antallet logiske prosessorer i en gitt serverklasse i gjennomsnitt vil dobles for hvert annet år.

Dette gjøres ved at antallet kjerner i hver prosessorer økes, samtidig som at hver kjerne kan håndtere flere samtidige tråder.

En kraftig server med 32 prosessorsokler vil allerede i løpet av året kunne utstyres med åttekjernede prosessorer, noe som i alt gir maskinen 256 logiske prosessorer. To år senere er antallet logiske prosessorer per sokkel trolig økt til 16. Det gir 512 prosessorer totalt. Om fire år vil antallet logiske prosessorer per sokkel være 32. Det gjør at maskinen er utstyrt med 1024 prosessorer.

Dette er en følge av hvordan prosessorprodusentene forsøker å hente mer ytelse ut av hver enkelt prosessor med dagens teknologier. Utfordringer er at programvaren ikke greier å henge med.

HPs Integrity Superdome Server støtter allerede opptil 128 prosessorkjerner.
HPs Integrity Superdome Server støtter allerede opptil 128 prosessorkjerner.

I en rapport opplyser Gartner om hvor mange prosessorenheter som støttes av en del vanlig programvare.

Windows Server 2008 har for eksempel en hard begrensning på 64 prosessorer. Neste års Windows Server 2008 R2 skal øke dette til 256. Tilsvarende grenser gjelder også for SQL Server 2008 og den kommende Kilimanjaro-versjonen av SQL Server.

Gartner oppgir at en «hard begrensning» bestemmes av implementeringdetaljer i programvaren som stopper den fra å håndtere flere prosessorer. I tillegg kommer «myke begrensninger», som beskriver en grense for hvor mange prosessorer programvaren kan håndtere før ytelsen ikke lenger øker eller i verste fall reduseres. I motsetning til de harde begrensningene, er ikke de myke noe man kan lese ut av spesifikasjonen til operativsystemet. De må oppleves.

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform har en hard begrensning på 64 x86-prosessorer, men kan utvides til 512 prosessorer med largesmp-pakken. Novells Susse Linux Enterprise Server 10 støtter opptil 64 x86-prosessorer, men antallet kan dobles med bigsmp-pakken. På enkelte Silicon Graphics-servere er det likevel mulig å tøye grensen helt opp til 4096 prosessorer.

IBM-systemet z/OS v.1.10 har en hard begrensning på 64 prosessorer, mens ulike Unix-varianter varierer en del. AIX 6 støtter maksimalt 128 prosessorer, Solaris 10 støtter maksimalt 512 prosessorer mens HP-UX 11i støtter maksimalt 256 prosessorer. HP har dog oppgitt at HP-UX er forberedt på å kunne støtte 2048 prosessorer.

Man skulle kanskje tro at man disse grensene kunne omgås ved hjelp av virtualisering, men også virtualiseringssystemene har sine egne begresninger.

Ifølge Gartner støtter ikke VMware ESX mer enn 32 prosessorer i den fysiske maskinen. Dessuten støtter ikke hver virtuelle maskin mer enn fire virtuelle prosessorer. Gartner regner med at dette vil økes i framtidige utgaver av programvaren, men VMware har ikke oppgitt detaljer fra slike planer.

Dette blir omtrent som å putte en Ferrari-motor inn i en gokart. Microsofts Hyper-V-teknologi støtter på sin side maksimalt 24 prosessorer i den fysiske maskinen, og fire prosessorer per virtuelle maskin. Ifølge Gartner Windows Server 2008 R2-versjonen av Hyper-V støtte 32 prosessorer i den fysiske maskinen.

Gartner mener at både operativsystemer, mellomvare, virtualiseringsverktøy og applikasjoner vil få vanskeligheter med å utnytte de kraftigste maskinene som kommer på markedet innen noen få år.

- Ser vi på spesifikasjonene til disse programvareproduktene, er det klart at mange vil møte utfordringer med å støtte maskinvarekonfigurasjoner som er mulige i dag og de som vil akselerere inn i framtiden, sier Carl Claunch, visepresident og analytiker i Gartner, i en pressemelding.

- Dette blir omtrent som å putte en Ferrari-motor inn i en gokart. Kraften kan nok være der, men designen hindrer i alvorlig grad muligheten til å utnytte den. Det er en reell risiko for at organisasjoner ikke vil kunne bruke alle de prosessorene som blir tilbudt dem om bare noen få år, sier Claunch, som mener nettoeffekten av dette vil være raske overgangen til ny operativsystemer som er i stand til å håndtere den økte mengden av prosesseringsenheter.

Til toppen