Servere veier opp for pc-er hos Intel

Komponenter for servere og lagring vokser kraftig og har langt bedre marginer.

Servere veier opp for pc-er hos Intel
Intel holder stand, trass i nedgangen på pc-markedet. Bilde: Justin Sullivan/Getty Images/All Over Press

Intel har publisert sine tall for kvartalet fram til 28. september, regnskapsårets tredje. Sammenliknet med samme kvartal i fjor er omsetningen den samme, 13,5 milliarder dollar. Driftsresultatet er ned 9 prosent til 3,5 milliarder dollar, mens nettoresultatet før skatt står stille på 3,9 milliarder dollar.

Intel opererer med fem segmenter i sitt regnskap: pc, datasentral, mobil, programvare med tjenester, og «andre».

Innen pc faller omsetningen med 3,5 prosent til 8,4 milliarder dollar. I tredje kvartal i fjor sto pc-segmentet for 65 prosent av Intels omsetning. I år er andelen redusert til 62 prosent. Driftsresultatet er ned 2,6 prosent til 3,3 milliarder dollar.

Datasentral-segmentet omfatter komponenter for servere, arbeidsstasjoner, lagring og kablede nettverk. Omsetningen øker med over 12 prosent, til 2,9 milliarder dollar. Driftsresultatet er opp 16 prosent, til 1,4 milliarder dollar. Segmentet står nå for 22 prosent av Intels omsetning, mot 19 prosent for et år siden. Mens driftsmarginen for pc er 39 prosent, er den 48 prosent i datasentral-segmentet, 2 prosentpoeng bedre enn i fjor.

Intels tredje største segment, mobil, heter offisielt «other Intel architecture operating segments». I tillegg til prosessorer og andre komponenter for mobiltelefoner, nettbrett og minibærbare («netbook»), omfatter det komponenter for trådløs kommunikasjon og for dedikerte enheter («intelligent systems»). Her går det heller dårlig: Omsetningen er ned 9 prosent til 1,1 milliarder dollar, og driftsresultatet er minus 606 millioner dollar, mot minus 235 millioner for et år siden.

I tillegg til systemvare for egne komponenter, omfatter Intels engasjement innen programvare og tjenester datterselskapene McAfee (IT-sikkerhet) og Wind River (systemvare for mobil og for dedikert apparatur). Omsetningen øker med 6 prosent til 621 millioner dollar, men leverer null i driftsresultat, i år som i fjor.

Det siste segmentet, «andre», omfatter NAND-flashminne – som man kanskje vil begrense omtalen av i regnskapene – samt finansposter og liknende. Naturlig nok er omsetningen i denne sekkeposten – 496 millioner dollar – langt mindre enn driftsunderskuddet på 538 millioner dollar.

Inntrykket er at Intel greier å kompensere den generelle svikten i pc-markedet og sin manglende evne til å vinne innpass i mobilmarkedet med solid framgang innen datasentralsegmentet. Samtidig greier ikke Intel å få programvare og tjenester til å gå i pluss.

Samtidig med tallene, slapp Intel nyheten om at Broadwell, en varslet familie av pc-prosessorer som skal produseres med 14 nanometers teknologi, kommer i produksjon i løpet av første kvartal 2013. Ifølge den opprinnelige planen skulle dette skjedd i fjerde kvartal i år. Nyheten utløste et kursfall på 2,2 prosent.

Omsetningsprognosen for inneværende kvartal lyder på 13,2 til 14,2 milliarder dollar. Det er litt i underkant av analytikernes forventning om 14 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Les mer om: