Servermarkedet enda dårligere enn ventet

Fallet i første kvartal 2009 er kraftigere enn det i fjerde kvartal i fjor.

Servermarkedet enda dårligere enn ventet

Fallet i første kvartal 2009 er kraftigere enn det i fjerde kvartal i fjor.

Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år krympet det globale servermarkedet med 24,0 prosent i omsetning og med 24,2 prosent i volum, konstaterer Gartner. De tilsvarende endringene i fjerde kvartal var henholdsvis 15,1 prosent og 11,7 prosent.

Nedgangen i Europa, Midtøsten og Afrika («EMEA») er enda kraftigere enn den globale: Serveromsetningen falt med 34,2 prosent, mens leveransene falt med 29,0 prosent.

For et år siden sto EMEA for 34,3 prosent av verdens serveromsetning. Nå er andelen nede i 30,0 prosent.

I Asia/Stillehavet er nedgangen 13,5 prosent i omsetning og 12,7 prosent i volum. I USA falt volum med nesten 27 prosent, mens omsetningen falt 21,2 prosent.

Fallet gjelder alle serversegmenter. X86-servere falt med 23,9 prosent i volum og 27,1 prosent i omsetning. De tilsvarende tall for Unix-servere er ned 31,3 prosent i volum og 20,4 prosent i omsetning. Selv for bladservere er nedgangen 20,6 prosent i volum og 19,5 prosent i omsetning.

Målt i omsetning er IBM og Fujitsu (inkludert Fujitsu Siemens) de eneste av de store som gjør det mindre dårlig enn markedet som helhet, globalt sett. Tallene for EMEA viser at IBM der faller bare marginalt mindre enn markedet, mens Fujitsu Siemens er nesten halvert.

Gartner venter ikke at servermarkedet skal begynne å ta seg opp igjen, verken globalt eller i EMEA, før 2010.

Tallene for Fujitsu og Fujitsu Siemens er slått sammen under Fujitsu.
Tallene for Fujitsu og Fujitsu Siemens er slått sammen under Fujitsu.

    Les også:

Til toppen