Servermarkedet ned 16 prosent

Ferske kvartalstall fra IDC viser at servermarkedet er redusert med over 16 prosent. IBM gjør det best, mens Sun, Compaq og HP krymper mer enn markedet.

International Data Corp anslår den samlede omsetningen av servere verden over i andre kvartal i år til 12,1 milliarder dollar. Det er 16,2 prosent mindre enn tilsvarende kvartal i fjor, da markedet var på 14,4 milliarder dollar. Dette er omsetningen fra samtlige serverkategorier, det vil si fra Windows til stormaskiner via Unix og Linux.

Oversikten fra IDC viser at IBM går fram, mens Dell holder skansen, og Hewlett-Packard, Compaq og Sun taper mer enn markedet.

Selskap Omsetning i
milliarder dollar
Endring i prosent
fra annet
kvartal 2000
IBM 3,2 5,3 %
Sun 2,0 -24,2 %
Compaq 1,9 -23,1 %
HP 1,6 -18,9 %
Dell 0,8 0,2 %
Hele markedet 12,1 -16,2 %

Det gir denne utviklingen av markedsandeler:

Selskap Andel annet
kvartal 2001
Andel annet
kvartal 2000
IBM 26,4 % 21,0 %
Sun 16,5 % 18,3 %
Compaq 15,7 % 17,1 %
HP 13,2 % 13,7 %
Dell 7,0 % 5,8 %

Målt i antall enheter er nedgangen mindre dramatisk: tre prosent til 1,04 millioner.

Hvis HP og Compaq slår seg sammen, har de fortsatt større omsetning enn IBM, men IBM haler godt innpå.

Dells stillstand i omsetning gjenspeiler prisfallet på deres servere: Selskapet solgte 31 prosent flere enheter i forrige kvartal enn i samme kvartal i fjor.

IDC anslår Unix-markedet til 5,7 milliarder dollar. Sun fortsetter å dominere med en andel på 35 prosent. IBM har økt sin andel også her, og har 21 prosent av markedet.

Windows-markedet er på 2,9 milliarder dollar, langt større enn Linux-markedet på 415 millioner dollar. Rangordningen i begge disse markedene er Compaq på første plass, Dell på andre og IBM på tredje. Men Compaqs omsetning falt i begge markeder, og IBMs økte mer enn Dells.

Linux-markedet fordeler seg slik (omsetning i millioner dollar):

Selskap Omsetning annet
kvartal 2001
Omsetning annet
kvartal 2000
Compaq 119 139
Dell 79 59
IBM 60 43

Windows-markedet fordeler seg slik (omsetning i millioner dollar):

Selskap Omsetning annet
kvartal 2001
Omsetning annet
kvartal 2000
Compaq 863 1 136
Dell 618 596
IBM 372 357
HP 294 389

Geografisk sett var utviklingen verst i USA, med et fall på 25 prosent. Nedgangen var 20 prosent i Japan og 8 prosent i Europa, ifølge IDC.
Til toppen