Serverne du håper skal stoppe

I en kjeller på Helsfyr står Norges største IT-system. Her får du se hvordan skatten din regnes ut.

Serverne du håper skal stoppe

I en kjeller på Helsfyr står Norges største IT-system. Her får du se hvordan skatten din regnes ut.

Skattedirektoratet har etter alt å dømme Norges desidert mest avanserte IT-system. En faktor er de rene tallene, men IT-direktør Reidar Nybø har også noe utfordringer som ingen andre IT-sjefer i Norge har.

Tallene vil også slå ut de fleste andre IT-sjefer: Det er neppe noe andre i Norge som lagrer 200 terabyte med data - det er altså 200.000 GB. I tillegg er det ikke så mange IT-systemer som omfatter alle voksne norske innbyggere. Og for hver eneste innbygger skal en lang rekke skattetall samles inn, regnes på og behandles med det svært kompliserte skatte-regelverket.

Som om det ikke var nok, sliter Skattedirektoratet med en voldsom skjev-belastning. De har måttet lage et IT-system som skal takle en eksterm toppbelastning i mai mens det andre deler av året er ganske stille.

Det finnes heller ikke noen ferdige programpakker for nasjonale skatte-etater: Systemene er stort sett egenutviklet.

digi.no har fått blitt med på en rundtur i serverrommet til det som kanskje er Norges viktigste serverrom i kjelleren på Skattedirektoratet på Helsfyr i Oslo. Og her er mange egg samlet i en kurv: I tillegg til selvangivelsen for privatpersoner, håndteres også skatt for bedrifter, moms-innbetaling og all toll i denne kjelleren.

Klikk her og få se på serverne du håper at skal glemme akkurat deg.

Til toppen