Serveromsetningen fortsetter å falle i Norge

Det norske servermarkedet fortsatte å falle i slutten av 2003, viser valutakorrigerte tall fra IDC.

Det norske servermarkedet fortsatte å falle i slutten av 2003, viser valutakorrigerte tall fra IDC.

digi.no har fått kjennskap til IDCs kvartalsvise anslag over serveromsetningen i Norge for årene 2002 og 2003, også fordelt på de fem viktigste merkene Hewlett-Packard, IBM, Dell, Sun og Fujitsu Siemens.

Målt i dollar falt markedet med 5,9 prosent fra 2002 til 2003, fra 196 millioner dollar til 184 millioner dollar. I 2002 hadde HP en andel på 38,2 prosent. I 2003 var den praktisk talt uendret: 38,1 prosent. IBM falt mer enn markedet, og andelen falt fra 35,2 prosent til 32,9 prosent. De andre merkene vant markedsandeler: Dell vokste fra 7,3 prosent til 9,6 prosent, Sun fra 7,8 prosent til 8,2 prosent, og Fujitsu Siemens fra 4,2 prosent til 5,8 prosent.

IDC gjør sine anslag i dollar. Målt i norske kroner, falt dollarkursen fra rundt 9 i begynnelsen av 2002 til rundt 7 mot slutten av året. Beregner man en gjennomsnittlig dollar kurs i 2002 på 8, og i 2003 på 7, kommer man fram til at markedet krympet med hele 17,7 prosent, fra 1,57 milliarder kroner til 1,29 milliarder, og at Sun, i stedet for å øke sin serveromsetning, opplevde et fall på 13,2 prosent, til 106 millioner kroner.

– At det norske servermarkedet har krympet med 17,7 prosent anser jeg som en rimelig tolkning, sier IDC-analytiker Nils Molin til digi.no.

Sammenlikningen av fjerde kvartal 2002 med fjerde kvartal 2003 vender også vekst til fall dersom man korrigerer for valutasvingninger. Anslår man en gjennomsnittlig dollarkurs på 7,25 i fjerde kvartal 2002, og på 6,85 i fjerde kvartal 2003, får man et marked på 436 millioner kroner i 2002, og 434 millioner i 2003, altså et fall på 0,4 prosent, mot en økning på 5,5 prosent dersom man måler i dollar.

For aktørene gir dette betydelige utslag. HPs vekst endres fra 24,4 prosent til 17,6 prosent, mens nedgangen til IBM blir 14,5 prosent i stedet for 9,5 prosent.

Tallene viser også hvor vanskelig det er å se på fjerde kvartal isolert som en sann gjenspeiling av markedsutviklingen. Både i 2002 og 2003 var IBMs fjerde kvartals serveromsetning større enn HPs, selv om markedsandelen falt fra 47,7 prosent til 40,9 prosent. Det ser ut til å være et særtrekk ved IBM Norge at serversalget slår til i fjerde kvartal. I 2003 kom denne veksten etter et særdeles dårlig tredje kvartal – 11,5 millioner dollar i tredje kvartal, 26,0 millioner i fjerde – mens det i 2002 var en jevn sekvensiell økning gjennom hele året, med et voldsomt fall fra fjerde kvartal 2002 til første kvartal 2003, fra 28,7 millioner dollar til 10,0 millioner. Dette fallet kan kanskje delvis forklares ved at IBM byttet dollarkurs i sine regnskapstall ved nyttår, og at kvartalstallene var henholdsvis kunstig høye ved slutten av året, og kunstig lave ved inngangen.

For de mindre aktørene er rytmen like ujevn. Målt i dollar spriker kvartalsomsetningen til Sun fra 1,5 millioner til 6,7 millioner – også dette for to påfølgende kvartaler, annen og tredje kvartal i fjor. Fujitsu Siemens' kvartalsomsetning varierte mellom 1,9 millioner og 2,2 millioner dollar i 2002 – dårligst mot slutten av året – mens det fra første til andre kvartal i fjor gikk fra 3,2 millioner dollar til 1,4 millioner, og deretter tilbake til 3,1 millioner dollar i begge kvartaler i annet halvår 2003.

Denne ujevne utviklingen gjør det nærmest meningsløst å kommentere det norske servermarkedet på kvartalsbasis. Man kommer lett i skade for å tillegge en overdreven betydning til det tallmessige korrekte – for eksempel at Sun økte med 160 prosent fra tredje kvartal 2002 til tredje kvartal 2003.

På den andre siden kan man også konkludere at med når markedet krympet med 17,7 prosent fra 2002 til 2003, men bare med 0,4 prosent fra fjerde kvartal 2002 til fjerde kvartal 2003, tyder det på at vi kan oppleve vekst i 2004.

Til toppen