Serverrommet er en strømversting

Bare 20 prosent av bedriftene i Norge har tenkt på strømforbruket når de investerte i nytt utstyr, viser tall fra HPs Teknologibarometer.

– Serverrommet er en strømversting. Bransjen arbeider kontinuerlig med å utvikle ny teknologi som skal dempe forbruket, sier Britt Fidjestøl, salgsdirektør i HP Norge, i en pressemelding.

HPs forskere har beregnet at forbruket av strøm til IT-teknologi har fordoblet seg siden år 2000. Verdens samlede strømuttak fra serverrommene tilsvarer nå 4,1 milliarder dollar per år i strømkostnader. Dette tilsvarer 415 millioner tonn kull eller 864 millioner tonn CO2-utslipp. Dette er for eksempel mer enn samlede utslipp fra alle verdens TV-apparater.

Analyseselskapet Norstat har på vegne av Hewlett-Packard Norge etablert et Teknologibarometer der et utvalg norske IT-sjefer og IT-eksperter gir sin mening om utviklingstrekk innen IT og teknologi i Norge.

I den siste analysen kommer det frem at åtte av ti virksomheter i Norge ikke bryr seg om strømforbruk og kjøling når de vurderer investeringer.

- Vi må nok innrømme at dette ikke er bra nok, sier Fidjestøl.

Det er først og fremst klimaargumenter som blir brukt i diskusjonen rundt strømforbruk på serverrom, men HP mener at bedriftene også kan oppnå en økonomisk gevinst ved å tenke miljø når de investerer i nytt IT-utstyr.

- Klimaargumentene har også en økonomisk side. IT-utstyr har to store kostnader, innkjøp og drift. Strømutgiftene utgjør en viktig del av driftskostnadene, og dersom disse kan reduseres med 20 prosent dersom man kjøper en litt dyrere serverpark, tilsier regnestykket ofte at den mest klimavennlige løsningen også er den mest lønnsomme, sier Fidjestøl.

Til toppen