Servervekst for Skrivervik

Skrivervik Data øket sin andel av servermarkedet fra 9,8 prosent i 2. kvartal til 20,3 prosent i 3. kvartal basert på antall solgte enheter, i henhold til en undersøkelse gjort av IDC Norway. - Undersøkelsen gjelder såkalte mid-range servere i Unix-markedet, et marked på rundt 1.200 til 1.500 maskiner i året, sier Gisle Jonberg, markedsanalytiker hos IDC Norway AS.

Skrivervik Data øket sin andel av servermarkedet fra 9,8 prosent i 2. kvartal til 20,3 prosent i 3. kvartal basert på antall solgte enheter, i henhold til en undersøkelse gjort av IDC Norway. - Undersøkelsen gjelder såkalte mid-range servere i Unix-markedet, et marked på rundt 1.200 til 1.500 maskiner i året, sier Gisle Jonberg, markedsanalytiker hos IDC Norway AS.

Skrivervik Data melder om en god utvikling i serversalget i 3. kvartal hvor selskapet øket sin markedsandel fra 9,8 prosent i 2. kvartal til 20,3 prosent i 3. kvartal basert på antall leverte enheter, i henhold til en undersøkelse utført av IDC Norway.

- Vi utfører denne undersøkelsen som omfatter Unix-servere i mid-range størrelsen, en gang i kvartalet, sier Gisle Jonberg, markedsanalytiker i IDC Norway AS. Skrivervik har hatt en sterk utvikling i 3. kvartal.

- Vi er meget fornøyd med resultatene, og de viser at vi er i ferd med å gi HP likeverdig konkurranse på servermarkedet, sier Anne Kristin Bentzen hos Skrivervik.

I en pressemelding sier Skrivervik at de slår HP i serverandel, og de fremhever hvordan selskapet har gått sterkt frem og HP tilbake.

- Det er kreativ bruk av tall, sier Olav Folkestad i Unix-avdelingen hos Hewlett Packard. Skrivervik har hatt et godt 3. kvartal, men vi har solgt dobbelt så mange maskiner pr. 3. kvartal '96 med 278 servere mot 144 servere for Skrivervik. De kom ut med nye, etterlengtede produkter i 2. kvartal som fikk effekt i 3. kvartal. Vi kom med produkter i 3. kvartal og regner med gode resultater fra salg av disse i 4. kvartal. Når du ser på verdien av salget i årets ni første måneder, har vi solgt for kr 102 millioner som er 26,6% av markedet mens Skrivervik har solgt for kr 52 millioner som tilsvarer 13,8% av markedet. I hele '95 var tilsvarende tall 23% av markedet for oss og 12% for Skrivervik, avslutter Folkestad.

Utdrag fra IDCs undersøkelse

Selskap Q1 '96 Q2 '96 Q3 '96 Q1-Q3 '96
Sun markedsandel (basert på enheter) 10,2% 9,8% 20,3% 13,2%
HP markedsandel (basert på enheter) 31,2% 21,6% 23,5% 25,5%
Til toppen