Setter ikke pris på prisfokusering

Det er ikke prisen alene som påvirker ditt og mitt valg av detaljist, kommenterer Hauk Landsverk i Dignus Bedriftsrådgivning.

Det er ikke prisen alene som påvirker ditt og mitt valg av detaljist, kommenterer Hauk Landsverk i Dignus Bedriftsrådgivning.

Viser til gårsdagens artikkel om Kistefos kjøp av 20% i Zoom.

Undertegnede er rådgiver i Dignus Bedriftsrådgiving AS med e-handel som fagområde, med hovedvekt på utarbeidelse av internettstrategier for aktører innen detaljhandel.

Følgende sitat sier mye om venture-investorenes kunnskaper om Internett: "Pris, pris og pris er de tre viktigste konkurranseparametrene for Internett-butikker. Lave produktpriser er med andre ord en del av Internetts natur. "

At pris er en avgjørende faktor i detaljhandelen er en selvfølge uansett salgskanal, men andre - og vel så viktige - faktorer påvirker valg av foretrukket detaljist.

Synlighet, presentasjon, kvalitet, troverdighet, sortiment, brukervennlighet og leveransedyktighet/leveransetid er momenter som bevisst og ubevisst evalueres av brukeren i forkant av kjøpsbeslutningen. En annen viktig utfordring for selger ligger i å tilpasse sitt tilbud til markedet med produktegenskaper og målgruppe som retningsgivende parametre.

Med andre ord er det innsats/verdi-forholdet for brukeren, sammen med opplevd sikkerhet og god markedsføring, som har avgjørende betydning for hvorvidt en skal lykkes som tilbyder av varer i den virtuelle verden. Dette innebærer at man i mange tilfeller faktisk kan selge varer til samme pris på nett som i tradisjonelle butikker.

Pris kan være eneste konkurranseparameter ved salg av generiske produkter, men som konsument er man like interessert i one-stop-shopping på nett som i den virkelige verden.

Fra en fersk rapport fra Andersen Consulting gjengitt i Nettavisen har jeg hentet følgende sitat: "Mens overvekten av bannerannonser fokuserer på pris, sier mindre enn halvparten av de erfarne nettbrukerne at pris er den viktigste faktoren for deres netthandel. Det er viktigere at nettstedet tilbyr lettvint og tidsbesparende netthandel, og har god sikkerhet oppgir brukerne."

Mange av spillereglene i detaljhandelen er universelle, dvs. uavhengige av salgskanal. Ville du kjøpt mobiltelefon med kredittkort fra en nettbutikk i Malaysia? Eller en ny Breitling-klokke fra en torgbod? Ny genser per telefon? Neppe. Den siste boken til John Grisham kan jeg derimot kjøpe av den som har lavest pris. Hvis jeg stoler på ham, finner ham, og hvis jeg får den innen en uke.

Avslutningsvis påpeker jeg at jeg har stor tro på Zooms konsept for en rekke varer og tjenester. Jeg ønsker å sette søkelyset på hva mange profesjonelle investorer legger til grunn for sine investeringer.

Til toppen