Setter standard for gjenbruk av data

FN vil følge Norges eksempel på overføring av brukt datautstyr til fattige land.

FN vil følge Norges eksempel på overføring av brukt datautstyr til fattige land.

Fair International er en norsk humanitær organisasjon etablert i 2002 med støtte fra Norad og Unesco. Formålet er å samle inn brukt datautstyr i Norge for videre gjenbruk i den tredje verden.

All data på de innsamlede maskinene blir slettet. Så bygges PC-ene opp igjen med og åpne standarder. Datautstyret leveres fortrinnsvis til barne- og ungdomsskoler i Eritrea og Kenya. Norad har ansatt tre lokale personer til å drive videre opplæring og support der.

Generalsekretær Leif-Arne Kristiansen forteller til digi.no at organisasjonen gjennom sitt partnerprogram samarbeider med 25 norske virksomheter, blant annet LO, SAS, Wilhelmsen og Næringsakademiet.

Gjennom programmet har partnerne forpliktet seg til å følge vilkårene og sertifiseringsordningen på leveranse av brukbart datautstyr.

På denne måten unngår man å oppleve det som ofte skjer i andre land, der innsamlet og ubrukelig datautstyr under dekke av donasjoner til fattige land, senere havner på miljøfarlige fyllinger.

Ifølge Kristiansen kommer det hver måned i snitt rundt 400 000 datamaskiner fra USA til Nigeria som i regelen er helt ubrukelig og ulønnsomt å reparere. Utstyret havner i stedet på fyllplasser, der de forurenser både jordsmonn og grunnvann.

En gammel dataskjerm kan innholde opptil fire kilogram med bly, i tillegg til tungmetaller som kadmium.

– Problemet er at USA ikke har forpliktet seg til å følge Basel-konvensjonen som fungerer som en vakthund på miljøspørsmål, sier Kristiansen.

FN ser nå på den norske organisasjonen for hvordan man kan gjenbruke data på en nyttig måte.

Fair International håper å få inn mellom 5 000 og 10 000 datamaskiner i år. Men potensialet er langt større. I fjor ble det resirkulert 7,5 000 tonn, som innebærer 350 000 datamaskiner gjennom Elektronikkretur.

Kristiansen mener at levetiden for en datamaskin er langt lengre enn den gjennomsnittlige brukstiden her i landet. I Norge bytter man ut PC i snitt hvert tredje år, men levetiden kan være fra fem til ti år.

Når utstyret i Afrika er ferdig brukt, returnerer Fair International utstyret tilbake til Norge der det resirkuleres av Elektronikkretur.

Fair International bruker i dag brukt utstyr fra Norge på skoler i Afrika, Asia og Øst-Europa. Snart vil også sykehus bli forsynt med denne type utstyr. FN har berømmet organisasjonen med hederlig omtale gjennom World Summit Award Norway og UNESCO har innledet samarbeid med Fair i løpet av 2005.

    Les også:

Til toppen