Setter standard for gjenbruk av data

FN vil følge Norges eksempel på overføring av brukt datautstyr til fattige land.

Fair International er en norsk humanitær organisasjon etablert i 2002 med støtte fra Norad og Unesco. Formålet er å samle inn brukt datautstyr i Norge for videre gjenbruk i den tredje verden.

All data på de innsamlede maskinene blir slettet. Så bygges PC-ene opp igjen med og åpne standarder. Datautstyret leveres fortrinnsvis til barne- og ungdomsskoler i Eritrea og Kenya. Norad har ansatt tre lokale personer til å drive videre opplæring og support der.

Generalsekretær Leif-Arne Kristiansen forteller til digi.no at organisasjonen gjennom sitt partnerprogram samarbeider med 25 norske virksomheter, blant annet LO, SAS, Wilhelmsen og Næringsakademiet.

Gjennom programmet har partnerne forpliktet seg til å følge vilkårene og sertifiseringsordningen på leveranse av brukbart datautstyr.

På denne måten unngår man å oppleve det som ofte skjer i andre land, der innsamlet og ubrukelig datautstyr under dekke av donasjoner til fattige land, senere havner på miljøfarlige fyllinger.

Ifølge Kristiansen kommer det hver måned i snitt rundt 400 000 datamaskiner fra USA til Nigeria som i regelen er helt ubrukelig og ulønnsomt å reparere. Utstyret havner i stedet på fyllplasser, der de forurenser både jordsmonn og grunnvann.

En gammel dataskjerm kan innholde opptil fire kilogram med bly, i tillegg til tungmetaller som kadmium.

– Problemet er at USA ikke har forpliktet seg til å følge Basel-konvensjonen som fungerer som en vakthund på miljøspørsmål, sier Kristiansen.

FN ser nå på den norske organisasjonen for hvordan man kan gjenbruke data på en nyttig måte.

Fair International håper å få inn mellom 5 000 og 10 000 datamaskiner i år. Men potensialet er langt større. I fjor ble det resirkulert 7,5 000 tonn, som innebærer 350 000 datamaskiner gjennom Elektronikkretur.

Kristiansen mener at levetiden for en datamaskin er langt lengre enn den gjennomsnittlige brukstiden her i landet. I Norge bytter man ut PC i snitt hvert tredje år, men levetiden kan være fra fem til ti år.

Når utstyret i Afrika er ferdig brukt, returnerer Fair International utstyret tilbake til Norge der det resirkuleres av Elektronikkretur.

Fair International bruker i dag brukt utstyr fra Norge på skoler i Afrika, Asia og Øst-Europa. Snart vil også sykehus bli forsynt med denne type utstyr. FN har berømmet organisasjonen med hederlig omtale gjennom World Summit Award Norway og UNESCO har innledet samarbeid med Fair i løpet av 2005.

    Les også:

Til toppen