Sex-chat-kontakter spredte syfilis

Hittil i år er det registrert 17 tilfeller av syfilis i San Francisco. Seks hentet sine sexpartnere fra et "chat room" hos America Online kalt "San Francisco Men 4 Men".

Hittil i år er det registrert 17 tilfeller av syfilis i San Francisco. Seks hentet sine sexpartnere fra et "chat room" hos America Online kalt "San Francisco Men 4 Men".

De smittede kjente sine sexpartnere bare gjennom sine nettaliaser. Helsemyndighetene henvendte seg til AOLs registre for å få tak i deres reelle identiteter.

AOL nektet å overgi opplysningene. Myndighetene ble i stedet anbefalt å benytte seg av nettet og legge opp en elektronisk strategi for å varsle miljøet. Disse fulgte opp og søkte hjelp hos PlanetOut, et nettsted for homo- og biseksuelle. Nettstedet la ut en melding på Men 4 Men om hvilke aliaser som var smittet, og laget et opplegg som automatisk varslet alle deltakerne i faren. Det organiserte også en gruppe på 60 frivillige som tok på seg å kontakte brukerne direkte.

De seks smittede, sammen med en sjuende smittet som brukte et annet chat-room for å kontakte sekspartnere, fortalte at de hadde til sammen 99 ulike sekspartnere de siste tre månedene. En av dem hadde hele 47 stykker. Fem av de sju var også HIV-positive.

Etter to uker har 33 av de smittede blitt testet, og omtrent like mange skal ha kontaktet egne leger. Den siste tredelen skal ennå ikke være klar over at har vært utsatt for syfilis, eventuelt i kombinasjon med HIV.

Helsemyndighetene og personvernaktistene i San Francisco skal være svært fornøyd med en ordning som antas å ha gitt større varslingseffekt enn om AOL hadde åpnet sine registre.

Til toppen