Sfærisk fotografering på web

PhotoBubble lar deg vise hvordan hele verden ser ut i alle retninger fra ditt ståsted. Opphavet Omniview viser flere eksempler på web.

PhotoBubble lar deg vise hvordan hele verden ser ut i alle retninger fra ditt ståsted. Opphavet Omniview viser flere eksempler på web.

]Teknologien kan bety mye for utviklingen av multimedia på web. I dataspill er vi vant med å kunne snu oss på skjermen. PhotoBubble lar oss gjøre det på et fotografi. Vi kan snu oss helt rundt til høyre og venstre, og vi kan også vende blikke oppover og nedover. Du er midt i et miljø, og kan se absolutt alt.Bildene lages ved å sammenføye bilder tatt med fiskeøyelinse, gjennom en databasert metode utviklet av Omniview.30 PhotoBubble-bilder er med på den nye DVD-ROM-utgaven av det amerikanske leksikonet Encyclopedia Britannica.Bildet til denne artikkelen er hentet fra en demonstrasjon på web-stedet. Det viser interiør- og eksteriørbilder fra den enestående privatboligen Fallingwater tegnet av arkitekten Frank Lloyd Wright. Demonstrasjonen er et utdrag fra en egen CD-ROM. Flere bilder er sammenføyet, slik at du beveger deg nærmest i en virtuell avfotografert virkelighet. Du kan gå fra rom til rom og zoome fram og tilbake. En meny kan være plassert på gulvet du "står på" slik at den alltid er tilgjengelig.Andre demonstrasjoner på web-stedet er hentet fra Chinatown i San Francisco og pyramidene i Egypt.Bildene skues gjennom plug-in til Netscape (Mac, Windows 3.1 og Windows 95) som lastes ned fra Omniviews web-sted. Du kan også laste ned programvare som lar deg skue bilder uavhengig av nettlosen. Plug-in for Windows 95 er på 1,3 MB. Bildene er på rundt 270 kB.

Til toppen