SGI bidrar til atomkappløpet

Silicon Graphics (SGI) har gitt Russland tidoblet datakraft til videreutvikling av kjernefysiske stridshoder. Uten eksportlisens har selskapet solgt fire super-computere til Ruslands tidligere topphemmelige atomvåpenlaboratorium, Chelyabinsk-70.

Silicon Graphics (SGI) har gitt Russland tidoblet datakraft til videreutvikling av kjernefysiske stridshoder. Uten eksportlisens har selskapet solgt fire super-computere til Ruslands tidligere topphemmelige atomvåpenlaboratorium, Chelyabinsk-70.

Silicon Graphics kan, uten å vite det, ha bidratt til å øke atomvåpenkappløpet. Uten å ha lisens har selskapet solgt fire super-computere til Chelyabinsk-70, det tidligere topphemmelige laboratoriet som designer de fleste av Russlands atom-stridshoder, melder Wall Street Journal (WSJ).

Handelen, som trolig er det første salget av super-computere til Russland, gir russiske våpendesignerne 10 ganger kraftigere maskiner enn de tidligere hadde, i henhold til WSJ. Viktor Mikhailov, sjefen for Russlands Ministerium for Atomenergi (Minatom) som kontrollerer landets våpenlaboratorier, røpet 14. januar at Russland hadde kjøpt super-computere til bruk i "matematiske simuleringer" av kjernefysiske eksplosjoner.

Salget bryter med Clinton-regjeringens ett år gamle policy mot å selge datamaskiner med ytelse over 2 milliard regneoperasjoner i sekundet til russiske organisasjoner som utvikler, produserer, eller lagrer kjernefysiske våpen. Handelsdepartementet melder at policyen er basert på at selskapene utviser selvjustis. Overtredelser kan føre til bøter eller tap av eksportrettighetene - noe som ville være katastrofalt for Silicon Graphics. I oktober i 1996 fikk IBM og HP avslag på sine lisenssøknader om å selge super-computere til Russlands atomvåpenlaboratorier.

Silicon Graphics' kundesjef, Chris Blumenthal, sier at meldingene om at maskinene skal brukes i våpenutvikling kommer som en overraskelse på selskapet. Silicon Graphics ble fortalt at maskinene skulle brukes til modellering av radioaktiv forurensning.

Stor datakraft har blitt et enda viktigere for utviklingen av kjernevåpen etter stoppen i kjernefysiske sprengninger. Som de fleste husker begrunnet Frankrike sin siste runde sprengninger med behovet for informasjon om kjernefysiske sprengninger. Nå har landene ingen mulighet til å teste våpnene og må ty til simuleringer.

Det republikanske kongressmedlemmet, Floyd D. Spence, har satt saken på dagsorden i USA ved å kontakte forsvarsministeren, handelsministeren og CIA-sjefen. Spence melder også om rapporter som hevder at amerikanske super-computere er i ferd med å bli installert i et annet russisk våpenlaboratorium Arzamas-16. Silicon-handelen ble avdekket i "The Risk Report" - et Washington-basert nyhetsbrev som overvåker spredningen av kjernefysisk materiale.

Det amerikanske handelsdepartementet undersøker saken.

Til toppen