SGI sklir mot kanten av stupet

Det ser stadig mørkere ut for den gamle dotcom-yndlingen SGI. Nå er selskapet i «Chapter 11».

Det ser stadig mørkere ut for den gamle dotcom-yndlingen SGI. Nå er selskapet i «Chapter 11».

SGI (Silicon Graphics) leverer superdatamaskiner og avanserte grafiske arbeidsstasjoner. Forretningen har skrantet de siste årene etter hvert som kundene har tydd til rimeligere industristandard vare framfor SGIs teknologisk avanserte løsninger.

I går la SGI fram tallene for regnskapsårets tredje kvartal, og opplyste samtidig at det ville søke vern under kapittel 11 i den amerikanske konkursloven. Selskapet sier det vil reorganisere seg, kunngjøre nye produkter og redusere gjelden, og komme over i normal virksomhet igjen i løpet av seks måneder.

Kvartalstallene viste at omsetningen falt med 32 prosent til 108 millioner dollar i forhold til samme kvartal i fjor. Det negative resultatet var omtrent uendret: 45 millioner dollar i fjor mot 43 millioner dollar i tredje kvartal i år, tilsvarende 0,16 dollar per aksje.

SGI har rundt 1800 ansatte. I begjæringen om konkursvern gjøres det rede for 370 millioner dollar i aktiva, og 664 millioner dollar i gjeld. Selskapet forklarer at de økonomiske problemene skyldes dårlige investeringer som ble gjort på 1990-tallet, og konkurranse fra langt større aktører som IBM, HP, Dell og Sun.

I Norge tapte SGI nylig supermaskinkontrakten ved NTNU til IBM.

Da begjæringen ble kjent, falt aksjekursen 79 prosent til 0,068 dollar.

Reorganiseringen skal godkjennes av retten for at SGI skal kunne få konkursvern. Den går ut på å tilby kreditorene en ordning der de bytter gjeld mot aksjer. Planen vil redusere gjelden med rundt 250 millioner dollar. Den løpende driften i USA vil overvåkes av domstolen, mens driften i andre land går som før.

Begjæringen om konkursvern er en del av opplegget til SGIs nye toppsjef, Dennis McKenna, som tiltrådte i januar. McKenna sier den er et nødvendig skritt for å få selskapet på rett kjøl. Den vil følges opp av en omfattende lansering av nye produkter, lovet han.

    Les også:

Til toppen