SGIs Super-Linux vil vokse til 256 prosessorer

SGI mener den nye super-Linux-maskinen Altix raskt vil kunne vokse til 256 Itanium- prosessorer og 4 terabytes minne.

SGI mener den nye super-Linux-maskinen Altix raskt vil kunne vokse til 256 Itanium- prosessorer og 4 terabytes minne.

Altix 3000 er en overføring til Linux og Itanium av SGIs NUMA-baserte ("non-uniform memory access") supermaskinteknologi som opprinnelig ble utviklet for MIPS-prosessoren og selskapets eget Unix-operativsystem Irix.

Les også

Altix nytter den mest avanserte varianten av SGIs NUMAlink-teknologi til å kjøre opptil 64 Itanium-prosessorer med felles minne på opptil 512 GB. Om ønskelig kan en enklere sammenkopling kombinere disse flerprosessormaskinene til superklynger.

- NUMAlink-4 dobler båndbredden og halverer ventetiden ("latency") i forhold til NUMAlink-3, slik at vi er innenfor de begrensningene som Linux-kjernen setter for å få opptil 64 Itanium-prosessorer til å fungere mot felles minne, sier teknologiekspert Morten Bjørnsvik i SGI Norge til digi.no. - Vi har bare måtte forandre på rundt 20 prosent av kjernen for å få det til.

Bjørnsvik sier arkitekturen raskt vil bli utvidet.

- I løpet av året vil vi kunne utvide til 128 Itanium-prosessorer, deretter til 256 prosessorer. Vi regner også med å kunne doble minnet for hver prosessor fra 8 til 16 GB. Da vil vi være i stand til å tilby en 256 prosessors Itanium-maskin med felles minne på 4 terabyte.

Fordelen med felles minne for et stort antall prosessorer, i motsetning til klynger med et tilsvarende antall prosessorer, er at enorme mengder data kan underkastes lange beregninger mens de ligger i minnet.

- Innen seismikk ønsker man så stort fellesminne som overhodet mulig. Beregningene går langt raskere, og driften er mye mindre krevende. Vi klarer å sette opp en 64 prosessors maskin i løpet av tre timer. Det forteller at det er enkelt å administrere maskinen. Klynger krever tuning av datasett og modeller Krasjtester går enklere å kjøre på "single image".

Bjørnsvik mener det er et visst marked for 32 og 64 prosessorers Altix 3000-maskiner i Norge, nærmere bestemt innen universiteter og høyskoler, andre forskningsmiljøer, og innen seismikk.

- Vi har mange forespørsler fra folk som vil teste kode. Problemet er at for få applikasjoner er klare for Itanium. Her kunne Hewlett-Packard gjort en bedre jobb, etter min mening. I Norge har vi et par Altix-tilbud ute, og vi regner med å selge fire eller fem eksemplarer av 32 til 64 prosessors-maskinen.

Til toppen