Abonner
SIKKERHET

Shipping-gigant trolig utsatt for cyberangrep

Det meste av driften skal likevel gå som normalt.

MSC Oscar var verdens største konteinerskip i 2015, men har senere blitt forbigått av mange.
MSC Oscar var verdens største konteinerskip i 2015, men har senere blitt forbigått av mange. Foto: MSC

Rederiet Mediterranean Shipping Company (MSC) ble i løpet av påsken rammet av det som omtales som nettverksstans, men som sett fra utsiden framstår som et IT-angrep.

Les også

Etter alt å dømme er det bare hovedkontoret i Genève som er berørt, ved at problemene gjelder et lokalt datasenter som kun benyttes til interne dataprosesser. Serverne skal ha blitt tatt ned for sikkerhets skyld.

MSC har omtrent 480 kontorer fordelt på 155 land, men disse er knyttet til andre nettverk og IT-systemer enn de som bruker ved hovedkontoret, nettopp for å sikre at systemene ikke påvirker hverandre.

Ikke stopp i transporten

Nettstedet til konteinerselskapet MSC har vært stengt i flere dager.
Nettstedet til konteinerselskapet MSC har vært stengt i flere dager. Skjermbilde: digi.no

Kunder kan fortsatt bestille frakt via de vanlige bookingsystemene, og transporten skal ha fortsatt uten avbrudd. Heller ikke e-postsystemet til MSC skal være berørt. Det at selskapets nettsted er tatt ned, er det tydeligste tegnet på at noe har skjedd, sett fra utsiden.

I helgen oppga MSC på LinkedIn at det ikke kunne utelukke at det kunne dreie seg om et skadevareangrep. Dette har ikke senere verken blitt bekreftet eller avkreftet.

Mandag opplyste selskapet at det har gjort betydelige framskritt i jobben med å løse problemene, og at selskapet har tro på at det hele vil være løst innen kort tid. MSC har ikke kommet med noen nye oppdateringer i dag, men nettstedet er stadig i «vedlikeholdsmodus».

Kun APM-Maersk er større enn MSC innen frakt av konteinere på skip.

Les også