Si hva du mener om RFID og personvern

EU vil ha kommentarer på hvordan skal vi be beskyttes mot misbruk av RFID-teknologi.

EU vil ha kommentarer på hvordan skal vi be beskyttes mot misbruk av RFID-teknologi.

RFID-teknologien (Radio Frequency Identification) gir mulighet for lesing og lagring av informasjon på en liten brikke uten nær kontakt eller siktlinje. For rene lager og logistikkformål er dette uproblematisk, men i forhold til mennesker kan det by på utfordringer.

En EU-arbeidsgruppe vil nå se på hvordan dette påvirker personvernet, og innbyr samtidig den jevne mann til å inngi kommentarer direkte til EU.

Arbeidsgruppen er rådgivende og uavhengig, og opprettet etter artikkel 29 i personverndirektivet. Gruppen består av deltakere fra EU-landenes datatilsynsmyndigheter. Datatilsynet deltar som observatør, ettersom Norge ikke er et EU-land.

- Kunder og forbrukere skal informeres at det er RFID-brikker i nærheten og hvor avleseren er. Når forbrukere passererer et punkt som blir avlest, skal de også gjøres oppmerksom på muligheten for å deaktivere brikken og om hvordan personopplysningene blir brukt, forteller informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til digi.no.

I USA er det for eksempel vedtatt at passene skal ha RFID-brikke, og Skåra påpeker nødvendigheten av reguleringer. Det kan for eksempel legges inn en type netting i passet, som innebærer at det må være oppslått for å kunne leses. Dermed unngår passeieren å bli «overvåket» hele tiden.

Poenget med de nye EU-retningslinjene er at privatpersoner skal selv bestemme hvordan personopplysninger brukes.

Arbeidsgruppen ønsker debatt om disse problemstillingene, og ber om tilbakemeldinger innen 31. mars 2005.

Link og utskriftsvennlig variant av artikkelen

Til toppen