Sidestiller ODF og OOXML

- Ingen av formatene kan anbefales alene, ifølge dansk rapport.

Sidestiller ODF og OOXML

- Ingen av formatene kan anbefales alene, ifølge dansk rapport.

Sterke følelser settes i sving i kampen om hvilke dokumentformat som skal være standard, og få teknologiske veivalg har ført til mer opphetede diskusjoner de siste årene enn debatten om OOXML.

Debatten førte sågar til landets første IT-demonstrasjon.

Konkurrencestyrelsen, danskenes konkurransetilsyn, kom i går med en rapport som konkluderer med at både ODF og OOXML er egnet som dokumentstandarder i det offentlige.

Danmark sier altså som Ole Brumm at «ja takk, vi tar begge deler».

- Offentlige anskaffelser bør ikke ta hensyn til bare én av av de to åpne standardene, ODF eller OOXML, men bør baseres på begge to. Løsningene skal således støtte enten OOXML eller ODF, samt ha støtte for å åpne dokumenter i begge formatene, heter det i rapportens konklusjon.

Tilsynet har kommet frem til at konkurransen i markedet ikke ville blitt bedre dersom de hadde anbefalt bare ett av de konkurrerende formatene.

- Å velge OOXML vil for tiden utelukke alle andre leverandører enn Microsoft, mens konkurransen ved å velge ODF vil utspille seg mellom akkurat de samme kontorpakkene, som hvis begge standardene velges. Å velge bare ODF vil for øvrig ikke sikre interoperabilitet i nødvendig grad, sier direktør Agnete Gersing i Konkurrencestyrelsen, ifølge Version2.dk.

Norge sitter på gjerdet

Den norske regjeringen tar utgangspunkt i anbefalinger fra det såkalte Standardiseringsrådet, som ennå ikke har tatt stilling til om OOXML bør tas inn i varmen som tillatt filformat i offentlig sektor.

Den såkalte referansekatalogen (versjon 2) sier at ODF er obligatorisk ved publisering av dokumenter som er beregnet for videre bearbeidelse. Samtidig anerkjenner den at ODF foreløpig har liten utbredelse, og anbefaler derfor en midlertidig parallellpublisering i ett eller flere tilleggsformater, uten at disse er videre angitt.

Det oppgis samtidig at norske myndigheter holder Microsofts format «under observasjon».

    Les også:

Til toppen