Siemens avvikler SNI

Siemens reorganiserer sin satsing på informasjonsteknologi. SNI absorberes i tre nye enheter, mens PC-produksjonen selges til taiwanske Acer.

Siemens reorganiserer sin satsing på informasjonsteknologi. SNI absorberes i tre nye enheter, mens PC-produksjonen selges til taiwanske Acer.

Alt innen informasjon og kommunikasjon (forkortet I&C) i Siemens skal samles i tre nye enheter, fra 1. oktober 1998. Omorganiseringen gjelder de eksisterende enhetene ÖN (nettverk innen offentlig kommunikasjon), PN (systemer for privat kommunikasjon) og Siemens-Nixdorf Informationssysteme SNI. Funksjonene i disse enhetene skal samles i en egen I&C gruppe og omfordeles slik:

  • I&C Services for konsulent, drift og løsninger
  • I&C Networks for nettverk for data og tale
  • I&C Products for forbrukerapparater

Ifølge en pressemelding fra Siemens AG er motivet for reorganiseringen å få mer ut av det faktum at Siemens er verdens eneste selskap der "all I&C kompetanse er samlet under ett tak. Den nye organiseringen vil la oss nå målet om å bli nummer én i kundetilfredshet på dette fantastisk dynamiske området." Pressemeldingen framhever videre at teknologiene konvergerer i alt som har med informasjon og kommunikasjon å gjøre, og at det er kunstig å opprettholde et skille mellom avdelinger for datakommunikasjon og andre former for kommunikasjon.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi står for rundt 40 prosent eller nesten 50 milliarder tyske mark (210 milliarder kroner) av Siemens-konsernets samlede årsomsetning.

SNIs enhet Solutions and Business Services vil utgjøre kjernen i I&C Services. SNIs nettverksengasjement skal inn i I&C Networks. SNIs PC-virksomhet, med service, inngår i I&C Products.

SNI har samtidig undertegnet en intensjonsavtale med Acer, og regner med at en endelig avtale kan underskrives innen midten av året. Hovedpunktene er at Acer overtar PC-produksjonsanlegget til SNI i Augsburg, og blir SNIs OEM-leverandør. Acer produserer i dag mer enn seks millioner PC-er i året. Årsproduksjonen til anlegget i Augsburg er 1,4 millioner enheter. Acer skal også stå for produksjonen av hovedkort. SNI beholder - og overfører innen 1. oktober 1998 til den nye enheten I&C Products - ansvaret for produktplanlegging og -spesifisering. SNI forsvinner som PC-merke, til fordel for Siemens.

- SNI-navnet overlever i våre butikkløsninger, forklarer markedssjef i SNI Norge, Andreas Tollefsen. Han varsler ytterligere presiseringer på et pressemøte i morgen, men slår likevel fast at det ikke dreier seg om noen form for innskrenkninger, verken i Tyskland eller i Norge.

Til toppen