Siemens betaler enda mer til Forsvaret

Siemens går med på å betale tilbake enda flere millioner etter overfakturering.

Siemens betaler enda mer til Forsvaret

Siemens går med på å betale tilbake enda flere millioner etter overfakturering.

Oslo (NTB): Siemens og Forsvarsdepartementet er blitt enige om at Siemens Business Services AS skal tilbakebetale 75,6 millioner kroner på grunn av overfakturering.

Forsvarsdepartementet anser avtalen som et viktig ledd i prosessen som skal lede til normaliserte forbindelser mellom departementet og Siemens-konsernet.

I forbindelse med de økonomiske mislighetene som ble avdekket i forbindelse med anskaffelser i Forsvaret, avdekket utvalget som gransket saken, Dalseide-utvalget, at det var overfakturert 36,8 millioner kroner.

Det samlede beløpet Siemens betaler tilbake omfatter dette beløpet pluss en overfakturering på 11,8 millioner kroner som er avdekket senere. Dette beløpet skriver seg fra perioden etter 31. mars 2004 fram til 1. desember 2005, som utvalget ikke gransket.

Forsvarsdepartementet skriver også at beløpet også inkluderer en overfakturering på 3,1 millioner kroner fra den perioden utvalget gransket.

Siemens hevdet overfor utvalget at dette ikke relaterte seg til avtalen mellom Siemens og Forsvaret, noe som viste seg å være feil. I tillegg kommer tilbakebetaling av merverdiavgift, dekning av departementets saksomkostninger og rentekompensasjon.

    Les også:

Til toppen