Siemens blir store på trygd

Siemens Business Services haler i land to storavtaler med Rikstrygdeverket.

Siemens Business Services haler i land to storavtaler med Rikstrygdeverket.

Den første avtalen var i havn allerede i juli og gjaldt en rammeavtale med Rikstrygdeverket for innkjøp av maskinvare for implementering av sentralisert databehandling. Nå er Siemens Business Services valgt også for selve implementeringsprosjektet, melder Finansavisen.

Den første avtalen har en estimert verdi på 100 millioner over tre år, med mulighet for utvidelse på ytterligere to år. Implementeringen skal ha en verdi på 88 millioner.

Løsningen skal dekke Rikstrygdeverkets 8.000 brukere. Den vil være basert på serverbasert databehandling fra Citrix, og skal driftes av Rikstrygdeverkets egne folk.

Til toppen