Siemens Business Services fikk millionavtale

Siemens Business Services har fått en stor kontrakt på anskaffelse og vedlikehold av IT-utstyr til Rikstrygdeverket.

Siemens Business Services har fått en stor kontrakt på anskaffelse og vedlikehold av IT-utstyr til Rikstrygdeverket.

Rammeavtalen mellom Rikstrygdeverket og Siemens Business Services innebærer anskaffelse av IT-utstyr i forbindelse med implementering av sentralisert serverbasert databehandling hos Rikstrygdeverket. I tillegg skal rammeavtalen dekke alle anskaffelser av IT-utstyr til etatens ordinære drift. Siemens Business Services skal også levere vedlikeholdstjenester for deler av maskinparken.

Avtalen har en estimert verdi på 100 millioner kroner over en periode på tre år med opsjon på ytterligere to år - ett år om gangen.

Ifølge Siemens Business Services deltok alle de ledende leverandørene anbudskonkurransen.

Trygdeetaten har 8000 ansatte ved til sammen 530 kontorer over hele landet. Avtalen omfatter leveranse av servere, PC-er, skrivere, skannere samt periferiutstyr. Siemens Business Services skal levere service og vedlikehold på alt nytt utstyr samt deler av eksisterende infrastruktur.

Siemens Business Services har i den senere tid også inngått betydelige kontrakter med blant annet Skattedirektoratet og Utenriksdepartementet.

Til toppen