Siemens-datter klarer ikke å følge opp kunder

Siemens datterselskap SBS klarer ikke å følge opp skolene etter skandalen med Forsvaret.

Siemens-datter klarer ikke å følge opp kunder

Siemens datterselskap SBS klarer ikke å følge opp skolene etter skandalen med Forsvaret.

På et allmannamøte tidlig i november ble de ansatte i Siemens Business Services (SBS) informert om at Siemens vil selge datterselskapet som en følge av korrupsjonssaken i forbindelse med forsvarsavtalen. Selskapet har snaue 200 ansatte.

    Les også:

50 av disse har blitt direkte overført til Forsvaret, ettersom de tidligere har vært engasjert med Forsvarets Fisbasis-kontrakt.

Noen har sluttet, mens de øvrige konsulentene nå er i en mellomfase og venter bare på å bli kjøpt opp.

Det er grunn til å tro at flere SBS-kunder ikke får den service de trenger. Aftenposten skriver i dag at mange Oslo-skoler som bruker systemet InnsIKT nå sliter med PC-driften. Systemet går tregt og det er vanskelig å legge inn nye programmer.

I et brev fra Utdanningsetaten i Oslo kommune til skolene forklares problemet med at leverandøren Siemens SBS mangler folk.

SBS på sin side har forsikret i et brev at de har full kontroll med «personellflukten».

Styreleder Arne Besseberg i SBS stiller seg undrende til at skolene sliter ettersom SBS ennå ikke har solgt ut konsulentene. Dem som gikk over til Forsvaret jobbet uansett ikke mot skolene.

– Jeg kjenner ikke til at andre SBS-kunder sliter med dårlig service fra oss, sier Besseberg til digi.no.

Målet er at den som overtar SBS-ansatte skal videreføre verdiene i selskapet og ivareta de forpliktelser SBS i dag har overfor ansatte og kunder.

– Ingen kunder skal lide for det som har skjedd i SBS, sier Besseberg.

– Besseberg mener nå at det skal være rundt 100 konsulenter igjen i SBS, og at ingen andre har blitt overført til andre virksomheter. Han medgir likevel at noen har sluttet.

Tidligere var det en serviceavdeling med 100 teknikere i SBS. Disse ble overført til Fujitsu Siemens Computers 1. april, men sitter i samme bygg som SBS og skulle dermed ikke påvirke servicegraden mot kundene, sier Besseberg.

Til toppen