Siemens fikk GSM-R-kontrakten

Siemens stakk avgårde med kjempekontrakten som skal sikre kontakt med togførerene.

Siemens stakk avgårde med kjempekontrakten som skal sikre kontakt med togførerene.

Etter Åsta-ulykken har det vært stor fokus på kommunikasjon mellom togfører og togleder.

Stortinget har derfor vedtatt at man skal bygge et lukket såkalte GSM-R-nett som skal dekke hele jernbanenettet i Norge.

    Les også:

Det bli i ettermiddag kjent at det ble Siemens som fikk kontrakten. Totalt har kontrakten en ramme på 500 millioner kroner, og planlagt prosjektperiode er fra august 2003 til april 2006.

Systemet skal monteres om bord i ca. 700 tog og gi mobildekning for hele jernbanenettet med rundt 650 jernbanetunneler. Kontrakten gjelder all GSM-R infrastruktur og innbefatter bl a sentraler, basestasjoner, service- og administrasjonsplattformer, transmisjonsutstyr for kommunikasjon mellom basestasjonene og basestasjonskontrollere, samt mobiltelefoner til lokførerne og annet personell.

- Dette er den første store kontrakten på lang tid i telekombransjen i Norge, og den er derfor svært viktig for oss, sier Hans Lødrup, administrerende

direktør i Siemens AS.

Kontrakten innebærer også at Siemens skal administrere Jernbaneverkets allerede inngåtte kontrakt med Netel for anleggsdelen av prosjektet. Denne har en verdi på 650 millioner kroner.

At Siemens vant er kanskje ingen stor overraskelse, tatt i betraktning at selskapet tidligere har vunnet de tilsvarende kontraktene inngått i Finland og Sverige.

Til toppen