JUSS OG SAMFUNN

Siemens i full gang med nødnettbygging

Siemens er allerede godt i gang med utbyggingen av det nye nødnettet for blålysetatene.

Det var Siemens som trakk det lengste strået og vant den prestisjetunge nødnettkontrakten på 3,6 milliarder kroner. Etter mer enn 10 års forberedelser til nødnettet, fikk Siemens i desember startsignal for utrulling av det nye sambandssystemet for politi, brann og ambulanser.

    Les også:

Allerede nå er Siemens i gang med utbyggingen av det nye nødnettet for blålysetatene, og innen 2011 skal det nye nødnettet dekke hele landet.

– Vi har bestilt deler av utstyret, som sentralenheter og kontrollrom. Nå settes sammen et prosjektteam i samråd med sluttbrukerne, sier Terje Hoemsnes, som leder Nødnettprosjektet i Siemens.

I første utbyggingsfase frem til 2009 er det 54 kommuner i Østlandsområdet som blir omfattet av det nye sambandssystemet.

Siemens regner med at første basestasjon settes opp i Oslo-området allerede i februar.

Det nye nødnettet innebærer at de over 30 år gamle sambandssystemene for politi-, brann- og helsevesen skiftes ut. Utdaterte systemer skal erstattes av et nytt, moderne og sikkert nødsamband basert på Tetra-teknologien.

Tetra-standarden er utviklet spesielt for nødetater.

– Vi er glade for at vi får bruke vår lange erfaring med sambandsnett og teleinfrastruktur til glede for hele samfunnet, sier Hoemsnes.

Det nye digitale nødnettet vil støtte gruppekommunikasjon, prioritering av nødsamtaler, være avlyttingssikkert, gi forbedret talekvalitet både innendørs og utendørs, samt kunne sende bilder og annen dataoverføring. Nødetatene vil ha et felles nett der de kan kommunisere på tvers av etatsgrensene.

I tillegg vil nødnettet dekke praktisk talt hver krok i Norge, og dermed gi etatenes nødsamband et utvidet dekningsområde. Kontrakten tar høyde for utbygging av nettet i hele landet i de nærmeste fem årene og drift i totalt 20 år. Første utbyggingsrunde vil foregå på Østlandet, og Siemens er klar til å starte i begynnelsen av januar 2007.

– Etter lange og meget tøffe forhandlinger med Siemens, ser jeg nå frem til et konstruktivt samarbeid med et selskap som mer enn noe annet forventes å levere prikkfritt i henhold til kontrakten, sier direktør Tor Helge Lyngstøl i det nye Nødnettdirektoratet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.