Siemens Norge løfter overskuddet

En serie store kontrakter løfter årsresultatet for Siemens Norge.

En serie store kontrakter løfter årsresultatet for Siemens Norge.

Siemens AS offentliggjorde den 15. desember et godt resultat for regnskapsåret 2002/2003 (01.10.02 - 30.09.03). Resultatet før skatt var på

165 millioner kroner, sammenliknet med et overskudd på 121 millioner kroner i '01/02. Bedriften hadde per 30.09.02 2038 medarbeidere.

Siemens AS hadde en omsetning på 3,5 milliarder kroner, noe som er en nedgang fra fjorårets 3,8 milliarder kroner. Samtidig gikk antallet ansatte ned med 150. Endringene skyldes i hovedsak interne restruktureringstiltak.

Siemens-gruppen i Norge utgjøres av Siemens AS og andre bedrifter innenfor Siemens-familien. Til sammen hadde denne gruppen en omsetning siste forretningsår på ca. 7 milliarder kroner, noe som er en svak nedgang fra i fjor. Gruppen hadde ca. 3500 ansatte, som er en nedgang på 200.

- Etter at vi for to år siden hadde et meget tøft år fortsetter nå fjorårets fremgang. Dette er et resultat vi er tilfredse med, særlig på grunn av de store kontraktene med Oslo Sporveier om leveranse av t-banevogner, med Jernbaneverket om leveranse av deres GSM-R-nett, med Helse Øst på levering av nytt IT-system for radiologisk informasjon, og med Norsk Hydro på oppgradering av kontroll- og sikkerhetssystemene på Oseberg Feltsenter, sier Hans Lødrup, adm.direktør i Siemens AS og leder for Siemens-gruppen i Norge.

Til toppen