Siemens pleiet ansatte i Skatteetaten

Samtidig kjøpte etaten datatjenester fra Siemens for 300 millioner kroner.

Siemens pleiet ansatte i Skatteetaten

Samtidig kjøpte etaten datatjenester fra Siemens for 300 millioner kroner.

Oslo (NTB): Siemens spanderte fra 2001 til 2005 middager og fotballbilletter på ansatte i Skatteetaten. Etaten valgte samtidig å kjøpe datatjenester fra Siemens for 300 millioner kroner fram til 2007.

De ansatte i Skatteetaten fikk både middager, fotballbilletter og «smågaver», og åtte av dem fikk ytelser på minst 5.000 kroner hver. Ansatte fra Skatteetaten sto dessuten i full offentlighet med T-skjorter med Siemens-logo og brukte datamaskiner og mobiltelefoner fra Siemens da de bisto publikum i forbindelse med selvangivelsen.

– Det er grunn til å anta at omfanget av kundepleien kan være egnet til å svekke etatens kritiske sans i oppfølgingen av anskaffelser, skriver skattedirektør Svein Kristiansen i et brev til finansminister Kristin Halvorsen (SV).

Han presiserer at det ifølge Skatteetatens egen undersøkelse «ikke er grunn til å anta at det har skjedd misligheter som følge av kundepleien».

Dokumentene i saken har hittil vært unntatt offentlighet. Skattedirektøren har ikke politianmeldt saken, skriver Aftenposten.

– Dette er ikke korrupsjon, og vi kan ikke se at kundepleien har påvirket våre avtaler, sier Kristiansen.

Men ifølge korrupsjonslovgivningen er det ingen forutsetning at bestikkelser faktisk fører til endrede beslutninger. Det er nok at en gave er egnet til å påvirke.

Kommunikasjonsdirektør Gry Rhode Nordhus i Siemens sier det ikke vil skje noe med saken, og viser til etatens undersøkelser hvor det ikke er avdekket kritikkverdige forhold. Hun vil ikke kommenter saken utover dette.

    Les også:

Til toppen