Siemens satser på smartkort med Java

At verdens største produsent av smartkortbrikker nå velger å lisensiere Suns åpne JavaCard-standard, innebærer kraftigere og billigere smartkort i fremtiden.

At verdens største produsent av smartkortbrikker nå velger å lisensiere Suns åpne JavaCard-standard, innebærer kraftigere og billigere smartkort i fremtiden.

Siemens Semiconductor Group lisensierer Sun Microsystems JavaCard-instruksjonssett for integrering i sine fremtidige brikker for smartkort. Når de nye brikkene kjører JavaCard-instruksjoner, vil dette medføre både billigere og kraftigere smartkort som vil være i stand til å lagre mer informasjon enn kortene på markedet i dag.

For å få til dette, vil Siemens implementere JavaCard-instruksjonssettet i brikken og øke hastigheten for instruksjonene. På spørsmål fra Newsbytes om ikke dette innvirker på Javasofts utvikling av API-settet for JavaCard, svarer Marge Breya, markedssjef i Sun, at de nå akselererer maskinvaredelen, ikke programvaredelen, som API-settet er en del av.

Siemens Semiconductor Group er verdens største utvikler av smartkortbrikker med 50 prosent av markedet. Når de nå lisensierer JavaCard-instruksjonssettet er dette gode nyheter for Sun, som med sin åpne JavaCard-standard satser på at smartkortindustrien lisensierer denne for sine kort. Alle smartkort som er ISO 7816-4 kompatible, kan i fremtiden kjøre JavaCard-instruksjoner, og en slik samkjøring vil løse kompatibilitetsproblemet smartkortene har i dag.

Applikasjoner utviklet med JavaCard-API, vil kunne kjøres på alle smartkort som bruker standarden uten noen spesiell tilpasning.

Den nye brikken vil implementeres i forskjellige smartkort-applikasjoner for bank, internett aksess, mobilkommunikasjon og lagring av helseopplysninger. Et kort skal i fremtiden i teorien gi brukeren tilgang til alt fra bankkonto til Internett. Det skal også bli mulig å lese og delvis redigere opplysninger lagret i kortet.

- Brikketeknologien som muliggjøres med JavaCard-instrukssjonssettet, øker kapasiteten for å lagre informasjon på brikkene, sier Ulrich Hamann, visepresident i Siemens Chip Card IC til InfoWorld Electric. - Konsekvensen av dette er at mer informasjon og flere funksjoner kan inkluderes på det samme kortet.

Ifølge analytikerne vil smartkortene bevege seg fra å være enkle og spesialtilpassede kort, til å bli komplekse, multiapplikasjons plattformer integrert i både data- og telekommunikasjon.

Siemens nye brikkeplattform vil baseres på deres nylig introduserte "high-end Triple E" serie: SLE66CXX. 16 bits koden vil tilby et tospråklig instruksjonssett for 8051 brikken og Java kode. Smartkortbrikken vil optimaliseres for å kjøre Java applikasjoner med JavaCard-instruksjonssettet.

Siemens nye brikker vil etter planen være tilgjengelige i større mengder sommeren 1998.

Til toppen