Siemens skal fortsette med Forsvarets logistikk

Avtalen mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon og Siemens Business Services er forlenget med to år.

Avtalen mellom Forsvarets Logistikkorganisasjon og Siemens Business Services er forlenget med to år.

Forsvaret har satt bort drift og vedlikehold av IT infrastruktur. Ekstern evaluering av bortsettingsavtalen konkluderer at denne er blant markedsbeste i Europa. Forlengelsen av avtalen danner grunnlag for videre bortsetting i Forsvaret

Forsvarets Logistikkorganisasjon IKT tjenester (FLO/IKT) har i disse dager forlenget sin avtale med Siemens Business Services AS (SBS) for ytterligere to år. Avtalen, som ble inngått av FLO/IKT vinteren 2001 vil nå ha en varighet frem til juni 2006. Den omfatter etablering, drift og vedlikehold samt kontinuerlig oppgradering av Forsvarets Basisplattform. (FISBasis). Denne forlengelsen har en estimert verdi på 450 mill. kr for SBS.

Forsvaret er meget fornøyd med drifts- og vedlikeholdsavtalen med SBS så langt. Avtalen er i forbindelse med fornyelse av kontrakten blitt evaluert av Meta Group Consulting, et internasjonalt analysefirma. De konkluderer med at bortsettingsavtalen i sin nåværende form kan anses å være blant markedsbeste i Europa. Videre ble det konkludert at dagens avtale representerer en høy verdi for Forsvaret som kunde og er en god basis for videre utvikling i kommende år.

Til toppen