Siemens skal levere punkt-til-multipunkt radiolinjer til Telenor

Avtalen er en rammeavtale som kan benyttes av alle Telenor-eide selskaper i inn- og utland.

Avtalen er en rammeavtale som kan benyttes av alle Telenor-eide selskaper i inn- og utland.

Siemens AS, Divisjon Information and Communications, Mobile Networks, har inngått kontrakt med Telenor Networks på leveranser av PMP (punkt-til-multipunkt) radiolinjer.

Avtalen omfatter PMP radiolinjeutstyr for utbygging av aksessnettverk i forbindelse med utbygging av infrastruktur for tele- og dataløsninger.

Kontrakten inkluderer alle komponenter for å bygge trådløse aksessnett-basestasjoner, utbygging av IP-soner ("hotspots"), og kundeterminaler for både bredbånd og smalbånd. Tjenestespekteret i et slikt aksessnett omfatter alt fra telefoni, telefaks og leide linjer, til 36 Mb/s bredbånds Internett til enkeltkunder.

Til toppen