AVTALER & KONTRAKTER

Siemens slipper å betale mer tilbake til Forsvaret

Utvalget som gransket delavtale 2 og 3 i FISBasis mener det ikke har vært feilfakturert.

6. juli 2007 - 09:18

Utvalget som har gransket delavtale 2 og 3 i FISBasis-kontrakten mellom Forsvaret og Siemens Business Services (SBS) har, uten dissens, kommet fram til at det ikke har forekommet feilfakturering. Det innebærer at Siemens Norge slipper å betale mer tilbake til Forsvaret etter skandalen rundt resten av FISBasis-kontrakten.

    Les også:

Her følger pressemeldingen i sin helhet:

Utvalget som har undersøkt eventuell feilfakturering i delavtale 2 og 3 av FISBasis-kontrakten mellom Siemens Businesss Services (SBS) og Forsvarets militære organisasjon (FMO), konkluderer enstemmig med at slik feilfakturering ikke har funnet sted.

Forsvaret og SBS nedsatte 15. desember 2006 et utvalg bestående av to representanter for hver av partene, samt en objektiv tredjepart. Utvalgets mandat var å utrede og fatte bindende vedtak om et eventuelt endelig etteroppgjør fra SBS til FMO for fakturering av delavtale 2 og 3 i FISBasis-kontrakten. Utvalget, som ble ledet av Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo, konkluderer enstemmig med at ingen feilfakturering har funnet sted.

Granskningsarbeidet av delavtalene har vært svært omfattende, og det har vært fakturert for nærmere én milliard kroner i henhold til avtalene.

Delavtale 2 gjelder drift og vedlikehold av PCer og andre enheter som ble levert av SBS til Forsvaret. Utvalget har undersøkt om SBS’ fakturering har skjedd i samsvar med avtalenes priser og vilkår for øvrig, samt om det er benyttet riktig antall PCer ved fakturering. Det er kun funnet beskjedne avvik mellom avtalen og SBS’ fakturering, men disse slår begge veier. Analysen av antall PCer viser at det er samsvar mellom det faktiske og fakturerte antall PCer.

Delavtale 3 gjelder konsulentytelser til Forsvaret. Det er gjennomført grunnleggende kontroll av faktureringen opp mot avtalegrunnlaget og den praksis partene har blitt enige om for å sikre at det er benyttet avtalte priser, korrekte prisformater, osv. Det er funnet beskjedne avvik, men også disse slår begge veier og de gir ikke uttrykk for noen systematisk feilfakturering fra SBS’ side. Utvalget finner ikke at det er riktig å la disse avvikene danne grunnlag for et etteroppgjør mellom partene.

Utvalget finner dermed ikke at det er grunnlag for krav om tilbakebetaling fra Forsvaret mot SBS etter delavtale 2 eller 3 i FISBasis-kontrakten. Utvalget konkluderer også med at partene dekker sine egne utgifter knyttet til utvalgets arbeid, deler arbeidsutvalgets driftskostnader og utgifter til Lasse Simonsen likt mellom seg.

– Vi er glade for å endelig å kunne sette sluttstrek i forhold til den kontraktsmessige vurderingen av FISBasis kontrakten, og vi er selvfølgelig svært tilfreds med at det nå viser seg at delavtale 2 og 3 er fakturert som avtalt mellom partene, sier adm. direktør Per Otto Dyb i Siemens AS.

Begge parter har forpliktet seg til å respektere utvalgets beslutning, og fraskrive seg retten til å bestride utvalgets resultater. Det er de rent kontraktrettslige sidene ved delavtalene som er vurdert. Eventuelle strafferettslige og arbeidsrettslige aspekter er utenfor utvalgets mandatområde.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.