JUSS OG SAMFUNN

Siemens vet ennå ikke hva som skjedde

Siemens vil grave i gammel epost til en rekke eks-ansatte - for å unngå fremtidige skandaler, hevder de.

Siemens Business Service ble i sin tid tatt for å ha overfakturert Forsvaret. Det endte med at Siemens solgte ut divisjonen til WM-data, men uten at det juridiske ansvaret fulgte med på overgangen.

På tross av at det har gått lang tid, holder Siemens fortsatt på med å finne ut hva som egentlig skjedde.

– Vi vet at det har blitt begått feil, men vi vet ikke nok hva årsaken er, sier Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirektør i Siemens, til digi.no.

Siemens vil derfor ha tilgang til å lese e-posten til mannen som varslet om skandalen, Per-Yngve Monsen. Han er imidlertid negativ til å gi dem innsyn, og hevder at det er et kamuflert forsøk på å sette ham i et dårlig lys.

– Det er veldig spesielt når Siemens tre år etter at saken kom opp begynner å granske meg. De har fått innsyn i alle dokumenter. Jeg tror de er ute etter å sverte meg eller å gjøre meg medskyldig, sier Per-Yngve Monsen, til Aftenposten.

Det benekter Nordhus overfor digi.no. Hun henviser til at rapporten fra Dalseide-utvalget også tok utgangspunkt i informasjon fra disse e-postene.

– Vi mener at dette er nødvendig for å få alle fakta på bordet, sier Nordhus.

Hun vil imidlertid ikke svare på hva de konkret ønsker å finne ut av ved å få tilgang til e-posten, og fastholder at det bare er for å finne årsaken til at overfaktureringen kunne skje.

– Vi vet ikke årsaken til at disse feilene er begått, sier Nordhus.

I juni uttalte Georg Apenes, direktør i Datatilsynet, til Aftenposten at han synes Siemens’ krav er utidig og at det kan oppfattes som et hevngjerrig utspill fra Siemens.

Nordhus avviser dette. Hun viser til at de har sendt brev til Datatilsynet der de redegjør for hva de ser for seg å gjøre, og hvordan.

På direkte spørsmål om de vil lese gjennom e-posten mot Monsens vilje, vil ikke Nordhus svare verken bekreftende eller avkreftende.

– Det er snakk om en mulig gjennomgang av hans e-post. Vi tar stilling til hva vi gjør når vi får svar fra Datatilsynet. Det blir antagelig neste uke, sier Nordhus.

Siemens mener at denne gjennomgangen ikke dreier seg om Monsen, og henviser til at han bare er en av 12 personers e-post som skal gjennomgås.

– Vi avventer til alle 12 har svart på det. De aller fleste synes at det er greit, sier Nordhus.

På spørsmål om hvor mange som ikke synes det er greit, kommer det frem at Monsen ikke er alene i å nekte å Siemens lese gjennom e-posten.

– Jeg tror det er tre til sammen som er negative, sier Nordhus.

Skandalen med overfakturering av Forsvaret har vært en lei sak for Siemens. Den har gitt selskapet et stort omdømmeproblem, men de velger allikevel å gå videre med den. Nordhus hevder at de må det for å komme til bunns i saken, og dermed kunne hindre at noe lignende skjer igjen.

– Vi er helt avhengig av å vite at vi har gjort nok for å vite at vi har ryddet opp og for å hindre at liknende kan skje i fremtiden. Vi har ikke et tilstrekkelig godt bilde av årsakene til at dette kunne skje. Vi vet ikke nok om hvorfor, sier Nordhus.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.