Sier nei til patent på programvare

Forskere fra hele Europa protesterer mot EUs forslag om å gjøre det mulig å få patent på programvare.

Forskere fra hele Europa protesterer mot EUs forslag om å gjøre det mulig å få patent på programvare.

30 forskere og utviklere fra ulike universiteter og forskningsinstitusjoner over hele Europa har ifølge Computer Sweden skrevet under på et protestbrev som er sendt til EU-parlamentet. I brevet protesterer vitenskapspersonene mot et forslag som er lagt fram innen EU om at det skal gjøres mulig å søke patent på programvare.

    Les også:

Ifølge Computer Sweden anser forskerne at patentbeskyttelse av programvare bare skulle befeste de maktstrukturer og den kontroll som visse programvareselskaper har allerede tatt over bransjen gjennom opphavsrettsbeskyttelsen.

Forskerne skriver i brevet at hvis det blir mulig å patentbeskytte programvare, vil det ikke bare begrense innovasjonstakten betraktelig, men også utgjøre en trussel mot demokratiet og samfunnet i stor skala. Årsaken er at mange av de verktøy som brukes i demokratiske prosesser, i forbindelse med diskusjoner og meningsytringer, samt av media, alle er avhengige av programvare.

Forskerne mener at det å åpne for private monopoler vanskelig vil skape noe bra grunnlag for framtidens demokrati. Forskerne ber derfor om at EU-parlamentet ikke aksepterer en lov som gjør det mulig å eie slikt som de anser ikke kan eies, det vil si grunnleggende ideer for programvare og algoritmer, metoder for informasjonshåndtering og for hvordan datamaskiner og mennesker samarbeider.

Til toppen