Sier nei til pressefrihet på Internett

Robert Mugabe ledet et angrep mot pressefrihet på Internett under IT-toppmøtet i Genève.

Robert Mugabe ledet et angrep mot pressefrihet på Internett under IT-toppmøtet i Genève.

FNs generalsekretær Kofi Annan åpnet verdens toppmøte om informasjonssamfunnet i Genève denne uka – World Summit on the Information Society – ved å understreke at det kan ikke komme på tale å endre på grunnleggende rettigheter som menings- og ytringsfrihet.

    Les også:

– Retten til menings- og ytringsfrihet er grunnleggende for utvikling, demokrati og fred, og må stå som prøvestein for arbeidet vi står overfor, sa Annan.

Dette ble tatt ille opp av afrikanske ledere som president Omar Bongo i Gabon, og president Robert Mugabe i Zimbabwe.

– Internett må ikke brukes til å destabilisere situasjoner eller til å destabilisere måten folk tenker på, sa Bongo.

– Bak talemåtene om fri presse og gjennomsiktighet er overherredømmets urettferdighet, sa Mugabe. – Det rike, herskesyke og digitale Nord står på den ene siden av utviklingsskillet. Det fattige, umyndiggjorte og underutviklede Sør står på den andre siden av det skillet.

Mugabe har erfart hvordan selv fattigfolk i Zimbabwe kan bruke Internett for å spre det de har å si. I mai 1997 lykkes det opposisjonen å få offentliggjort en fyldig rapport som dokumenterte den blodige undertrykkingen i Matabeleland på 1980-tallet, der minst 30.000 mennesker ble nærmest slaktet av myndighetene. Google finner fortsatt en lenke til denne rapporten – Report on the 1980s disturbances in Matabeleland and the Midlands, compiled by the Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, March 1997 – men den er brutt, enda en gang.

Siden har opposisjonelle røster hevet seg gjentatte ganger, men har periodevis blitt stengt. The Independent er ofte utilgjengelig. MDC Zimbabwe ser ut til å være stengt for godt, mens Daily News har vært nødt til å flytte til en domene i Sør-Afrika. I Sør-Afrika er også det leserstyrte satiriske bildegalleriet Free-Zim (bildet ovenfor) med ofte infame detaljer, for eksempel der Mugabe leser "Gay Times", i strid med sin ekstremt homofobe politikk.

Slik åpen press mot grunnleggende friheter øker skepsisen til forslaget fra Kina, Sør-Afrika, India og Brasil om å fravriste ICANN domenekontrollen over Internett.

I tillegg til denne diskusjonen, tar toppmøtet opp viktige tiltak for å bygge bro over det digitale skillet, og sikre internettilgang i skoler, offentlige bibliotek, helsesentre og andre institusjoner i fattige land innen 2015.

Om styringen av Internett heter det i slutteksten fra konferansen at FNs generalsekretær skal nedsette en arbeidsgruppe som har frist til 2005 med å komme med forslag. Da skal det avholdes et nytt toppmøte i Tunisias hovedstad Tunis.

Studier over internettbruk i fattige land de siste årene tyder på at det digitale skillet minker, og at mange land er i ferd med å finne ut av hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan hjelpe folk til å arbeide seg ut av fattigdom.

Til toppen