Signerer gjeldsbrev over Internett

Statens Lånekasse for utdanning tilbyr en løsning der studenter også kan signere gjeldsbrev digitalt.

Statens Lånekasse for utdanning tilbyr en løsning der studenter også kan signere gjeldsbrev digitalt.

Etter et pilotprosjekt ved Høgskolen i Lillehammer (HIL), lanseres en løsning der 30.000 studenter kan ordne all kommunikasjon med Statens lånekasse for utdanning - også signere gjeldsbrev - digitalt, heter det i en pressemelding fra Buypass.

Buypass-løsningen er en del av Altinn-prosjektet som understøtter myndighetenes satsning på elektronisk innrapportering over Internett til det offentlige. Buypass er foreløpig eneste leverandør av sikkerhetstjenester basert på digitale signaturer, og gjennom Altinn vil flere offentlige etater enkelt få tilgang til Buypass-løsningen.

I første fase vil tilbudet gjelde studenter ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og BI-Sandvika. I løpet av 2005 håper Lånekassen at tilbudet kan benyttes av alle studenter innenfor høyere utdanning.

Lånekassen krever et høyt sikkerhetsnivå, og studentene må bruke smartkort for å signere gjeldsbrevene elektronisk. Smartkortet må skaffes via andre kortutstedere, som for eksempel Norsk Tipping.

Sikkerhetstjenestene i Buypass benyttes allerede for levering av helseopplysninger til Rikstrygdeverket og kommunale tjenester som byggesaksbehandling. Kortet tilfredsstiller alle sikkerhetsnivåer definert av etatene i Altinn.

Buypass leverer i dag til private og offentlige aktører som Billettservice, Norsk Tipping, Posten, Trygdeetaten og Altinn (Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå, Brønnøysundsregistrene, Konkurransetilsynet og Statens Lånekasse).

Buypass-løsningen er egenutviklet av Buypass, og baserer seg på internasjonale standarder. Buypass-løsningen er en pådriver for standardiseringsarbeidet i SEID-prosjektet.

Til toppen