Signifikant tabbe fra Gallup, bunnotering var topptall

Den "signifikante" nedgangen i august viste seg å være en "signifikant" glipp fra Norsk Gallup Institutt. Den daglige bruken på 271.000 i august ble over natten toppnotering på 550.000 daglige brukere.

Den "signifikante" nedgangen i august viste seg å være en "signifikant" glipp fra Norsk Gallup Institutt. Den daglige bruken på 271.000 i august ble over natten toppnotering på 550.000 daglige brukere.

Avdelingsleder Ulf Andersen i Norsk Gallup Institutt går nå den tornefulle veien og informerer presse og kunder at det som var sannhet for to dager siden, er helt annerledes i dag.

"På grunn av en beklagelig feil hos Norsk Gallup, ble juli-tall for daglig bruk rapportert som august-tall i siste InterTrack", skriver Andersen i en masseutsendelse av e-post.
Les original sak:
Gallup: Daglig bruk av Internett gikk "signifikant" ned
I forbindelse med den første rapporten som ble lagt fram på mandag, forklarte Andersen til digi.no at "nedgangen i daglig bruk var statistisk signifikant. Det er 95 prosent sannsynlighet at det har vært en reell nedgang i den daglige bruken."
Les vår kommentar til resultatene:
Internett er en værhane


Artikkelen ble plukket opp av NTB og gikk landet rundt.

På telefon til digi.no sier Andersen nå at det var en menneskelig glipp som ble gjort hos Gallup. Det vil med andre ord si at den som hadde lest tallene hadde skjelt og sett på feil måned.

I motsetning til juli har august gitt ny rekord i daglig bruk.

- Med en gang vi oppdaget glippen, snudde vi oss så fort som mulig for å rette den opp. Dette er slikt som skjer, sier han og mener dette aldri har skjedd før i de drøye tre årene gallup har rapportert Internett-tall.

Mens 275.000 (271.000 var de opprinnelige tallene som Gallup rapporterte på mandag) nå rapporteres å ha vært innom i juli (17 prosent av alle nordmenn med tilgang), er tallet for august 550.000.

Det er suverent det høyeste tallet som noen gang er registrert og utgjør 30 prosent av alle nordmenn med tilgang. Den forrige rekorden var på 423.000 tidligere i år.

Ved denne nye, reviderte rapporteringen har Gallup valgt å skille de to månedene juli og august for å være helt sikre på rapporteringen. Likevel er det fire uker i de to månedene som det ikke foreligger noe statistikk fra i det hele tatt; de to første ukene av juli har folk blitt spurt om bruken av Internett og de to siste ukene av august det samme.

Det har ført til færre intervjuer enn det som er vanlig for målingen i en hel måned, med 1.764 i juli og kun 1.399 intervjuede i august. Utvalget i løpet av en vanlig full måned er på 3.000. Tross den alvorlige glippen og det mindre utvalget, tar instituttet sjansen på å forklare hvorfor det har vært en kraftig økning i august:

"Personer som brukte Internett hyppig i august viser seg i stor grad å¨være voksne menn: menn sto bak 70 prosent av all daglig bruk, personer i aldersgruppen 20-39 år sto bak 50 prosent av all daglig bruk (tenåringene sto kun bak 15%)"

Videre fastslår Gallup at årsakene til dette kan være flere, hvorav søk etter informasjon rundt fylkes- og kommunevalget kan være en av de sentrale elementene.


InterTrack August 1999 Juli 1999 Endring i personer August 1998 Juli 1998 Endring i personer
Daglig bruk 550.000 275.000 + 275.000 233.000 283.000 - 50.000
Månedlig bruk 1,229.000 1,188.000 + 41 781.000 836.000 - 55.000

Kilde: Norsk Gallup InterTrack for juli og august 1999.Tall for juli og august er beregnet ut i fra en periode på to uker i hver av månedene på grunn av fellesferien. I juli er det uke 26 og 27 som er telt, mens det i august er intervjuer utført i uke 33 og 34 som teller. Intervju-utvalget var i juli på 1.764 intervjuer og i august på 1.399 intervjuer.

Til toppen