Sikker disksletting for privatpersoner

Å reformatere disken på en PC er som å rive ut innholdsfortegnelsen på en bok. Sikker sletting krever noe mer, mener Ibas.

Å reformatere disken på en PC er som å rive ut innholdsfortegnelsen på en bok. Sikker sletting krever noe mer, mener Ibas.

Ibas AS har i flere år tilbudt næringslivet og offentlige organisasjoner et produkt kalt ExpertEraser som sørger for at all informasjon på en harddisk slettes etter den strengeste standarden til det amerikanske forsvarsdepartementet (5220.20-M). Selskapet forsikrer at dersom man bruker ExpertEraser, kan man trygt levere fra seg PC-en til bruk hos andre. De vil aldri være i stand til å lese noen av de følsomme opplysningene som kan ha vært innom PC-en. Til sammenlikning er det vanlige knepet, reformatering, omtrent som å rive ut innholdsfortegnelsen fra en bok, mener Ibas. Innholdet er der ennå, for den som er tilstrekkelig interessert i å lese det.

ExpertEraser har hittil bare vært solgt som pakke for minst ti slettinger.

Ibas lanserte rett før påske muligheten for privatpersoner til å kjøpe én sletting, til 290 kroner. Motivet for å tilby en éngangsversjon av ExpertEraser er anslag som tyder på at rundt 300.000 brukte norske PC-er vil få nye eiere i år, og at tallet vil øke hvert år i årene framover. Disse inneholder flere og flere data, som pasientjournaler, fortrolige dokumenter, passord, og forretningshemmeligheter.

Ibas sier de har mottatt stadig flere henvendelser om enkeltstående slettinger, og at de har skaffet seg rettigheten til å kjøre ExpertEraser på operativsystemet Caldera DOS, slik at de har kunnet få prisen ned på et riktig nivå. Caldera DOS har sin opprinnelse i DR-DOS, en tro klon av Microsofts operativsystem MS-DOS som endte med å integreres i Windows. Caldera DOS brukes blant annet til kasseapparater og andre spesialiserte PC-er.

Til toppen