Sikker fildeling for bedrifter

Hitachi-løsning er enkel som Dropbox og gir brukere frihet under ansvar.

Sikker fildeling for bedrifter
Arkitekturen til HCP Anywhere: Serverne (POD står for «pool of devices») står i den demillitariserte sonen, og tyr til interne ressurser i bedriften. Bilde: Hitachi Data Systems

Lagringsleverandøren Hitachi Data Systems (HDS) har nylig kunngjort en vesentlig oppgradering av sin plattform for innholdsforvaltning, HCP (Hitachi Content Platform). På denne plattform lanserer de samtidig en løsning for deling og synkronisering av filer: HCP Anywhere.

Fildeling og filsynkronisering betjenes på samme måte som i den forbrukerrettede løsningen Dropbox, bortsett fra at det er langt enklere å hindre uvedkommende fra å få tilgang. Klienten får en mappe kalt «HPC Anywhere», som kan inneholde en rekke andre mapper. Med Hitachi lagres denne mappen i bedriftens private nettsky, og gjøres tilgjengelig derfra til alle apparater der brukeren ønsker å ha tilgang.

Ønsker man å dele en fil, sender man en e-post med en lenke.

Er filen beregnet kun til intern bruk, lar man være å hake av for «offentlig» når man oppretter lenken. Da vil HCP-plattformen sørge for at filen bare blir tilgjengelig for brukere registrert i bedriften (for eksempel gjennom Active Directory). Lenken peker alltid til nyeste utgave av dokumentet, og lokale kopier vil alltid løpende oppdateres til nyeste variant. Produktet har foreløpig ingen løsning for samredigering av dokumenter: Da bør man ty til egne samhandlingsverktøy.

Poenget er altså brukervennlighet og enkelhet, kombinert med at filene vernes av regler forvaltet av den underliggende plattformen.

Løsningen krever HCP-maskinvare hos bedriften. Maskinvaren kan leveres etter forskjellige modeller: For eksempel kan HDS Norge stå for driften, selv om maskineriet er installert hos kunden. HDSs «country manager» for Norge, Rune Sund, argumenterer for at fildeling og filsynkronisering bør være en privat nettskytjeneste, for å holde data innen bedriften.

På Windows-pc, Mac, iPhone, iPad og Android kan man benytte en egen app. På andre klienter kan man ty til en nettleser. Filer som lagres lokalt, krypteres. Alt som skjer med filene, logges fortløpende. På brett og smartmobil kan appen innstilles på bare å synkronisere over WLAN.

HDS mener løsningen deres tilfredsstiller både brukernes ønske om å kunne arbeide hvor som helst, når som helst og med hva som helst, og IT-avdelingens ønske om å gjøre dette kontrollert og sikkert.
HDS mener løsningen deres tilfredsstiller både brukernes ønske om å kunne arbeide hvor som helst, når som helst og med hva som helst, og IT-avdelingens ønske om å gjøre dette kontrollert og sikkert. Bilde: hitachi Data Systems

Løsningen er lagt opp med tanke på minimal belastning for IT-avdelingen: Brukerne må selv registrere apparatene de har tenkt å bruke i en portal. Skulle et apparat komme på avveier, kan den samme portalen brukes til å deaktivere apparatets tilgang til tjenesten, eller til å slette hele mappen med delte filer. Mister man mobilen, eller glemmer igjen pc-en i en drosje, kan skaden begrenses straks, bare man har tilgang til et eller annet med en nettleser. Slettingen går dypt: Den er immun mot vanlige verktøy for gjenoppretting.

Selvbetjeningsportalen gir tilgang til fire typer tjenester: filer, aktivitet, «mine enheter» og «min konto».

Under «aktivitet» ser man blant annet når kontoen er aksessert, og når noen har aksessert en fil man har gjort tilgjengelig for andre. Også hendelser som registrering og deaktivering av enheter registreres.

Selvbetjeningen og den løpende overvåkningen innebærer at brukerne pålegges et aktivt ansvar, samtidig som de realiserer friheten det gir å ha tilgang til alle data fra hva som helst hvor som helst. Appenes grensesnitt er tilpasset hver klient, og er følgelig lett å forholde seg til.

Senior systemingeniør i HDS Norge, Børre Nygren, mener bedrifter som overlater fildeling og filsynkronisering til forbrukerrettede tjenester som Dropbox løper flere typer risiko. Han peker ikke bare på det å lagre dokumenter ukontrollert i nettskyen, men også på vilkårene som man godtar ved å bruke gratistjenester.

– Forbrukerløsninger gir deg ingen rettigheter. I vilkårene vil du typisk finne formuleringer av typen «we reserve the right to suspend service, with or without cause, with or without notice». Du kan når som helst oppleve å bli utestengt, eller at dine filer slettes. En annen typisk formulering er «vi anbefaler derfor på det sterkeste at du jevnlig sikkerhetskopierer data og innhold du oppbevarer på tjenestene».

Bedriften som tyr til HCP Anywhere trenger ikke å anmode brukerne om sikkerhetskopiering, siden dataene lagres internt, hos bedriften.

HCP-plattformen kan for øvrig settes opp slik at to enheter kontinuerlig speiler hverandre. Denne løsningen gjør for øvrig pc-sikkerhetskopiering overflødig.

– Å dele dokumenter ved å sende lenker til filer framfor vedlegg til e-post innebærer vesentlig mindre belastning på bedriftens e-posttjeneste. Generelt virker HCP slik at det allmenne lagringsbehovet reduseres betraktelig, også fordi filer lagres komprimert, sier Nygren.

Country manager Rune Sund sier HDS Norge primært tar sikte på å selge HCP Anywhere til store kunder og tjenesteytere. Han mener at HCP Anywhere også kan fungere som nye kunders inngang til HCP.

Prisen på HCP Anywhere vil variere avhengig av antall brukere og datamengden som skal inn i tjenesten. Sund sier han har regnet på ulike løsninger og kommet fram til at kostnaden vil variere fra 10 til 25 kroner per bruker per måned, eventuelt fra 0,10 til 0,20 kroner per gigabyte per måned.

Hitachi er i godt selskap når de tilbyr et bedriftsalternativ til Dropbox: Tilsvarende løsninger markedsføres av blant annet Microsoft, VMware, EMC, Citrix og Proact. I den nyeste utgaven av Office 365 har Microsoft integrert tjenester innen fildeling og filsynkronisering. I tillegg har også Dropbox kommet med et frieri til bedrifter i form av en betaltjeneste.

Les mer om de konkurrerende tilbudene i disse artiklene: