Sikker Internett-betaling

Hvordan vil betaling på Internett foregå i fremtiden? digi:data presenterer to av de aktuelle systemene.

Hvordan vil betaling på Internett foregå i fremtiden? digi:data presenterer to av de aktuelle systemene.

Smartkortbasert internett-betaling
Smartkortbasert internett-betaling.

Den nye smartkort teknologien ser også ut til å bli kjernen i de nye Internett-betalingsystemene. Et system som allerede er kommersialisert, består av et smartkort og en frittstående kodegenerator på størrelse med en personsøker. Ved å sette inn smartkortet og taste inn beløp og annen relevant informasjon vedrørende kjøpet, genereres en kode som dukker opp i displayet. Denne koden tastes inn, og sendes til butikkens server. Derfra blir den sendt til banken, som sammenligner koden med informasjonen som ligger inne om smartkortets kodingssystem. Deretter blir betalingsgodkjennelse sendt tilbake til butikken, og transaksjonen avsluttes ved at butikken sender kunden en godkjennelse av kjøpet.

Bullcoin-kortleser
Bullcoin-kortleser.

Et annet system, som er spådd en enda lysere fremtid, er basert på en mer integrert struktur. Her er kortleseren koblet direkte opp mot brukerens private terminal, og det eneste brukeren trenger å gjøre er å taste inn pin-koden. Deretter sendes betalingstransaksjonen til en bankbetalingsserver som sjekker kortet mot en sentral bankdatabase. I bankdatabasen ligger informasjon om kundens interne smartkortstruktur og transaksjonen avsluttes på samme måte som over.

Nødvendig maskinvare- og programvare forbundet med denne type transaksjoner, vil etter hvert være standardutstyr på den enkelte PC. Mens noen PC produsenter planlegger å integrere kortleseren i selve maskinen, har andre planer om å levere tastatur med innebygd kortleser. Foreløpig vil imidlertid kortlesere bli levert som ekstrautstyr som kobles på maskinens COM port.

- Prisen på kortleserne vil i introduksjonsfasen ligge på rundt 400 kroner, men dersom systemet får gjennomslag vil prisene raskt falle, sier Roar Smidt i Bull A/S til digi:data.

Til toppen