Sikkerhet er hovedgrunn til å velge tynn klient

På bedriftsmarkedet selger Fujitsu Siemens bare én tynn klient for hver tjuende PC. Bare de mest sikkerhetsbevisste kundene velger bort PC-en.

Selskapet viser sin nye "flerfunksjonell og intelligent tynn klient" Scovery xS på den lukkede messen Oktober Festival i Augsburg.

- Maskinvaren er identisk med det du finner i våre Scenic-PC-er til bedriftsmarkedet, sier omviser Tom Gundtofte-Bruun. - Vi har bare fjernet alle ytre lager, lagt inn en smartkortleser, og stapper operativsystem og nettleser i Flash ROM. Du kan velge mellom Linux og integrert ("embedded") Windows NT.

Dermed er alle nettleserbaserte klienter tilgjengelig, samt Java og Citrix/Windows.

Tilgangen til tjenester gjennom denne tynne klienten, er avhengig av brukeridentiteten på smartkortet. Straks smartkortet fjernes, opphører forbindelsen til alle åpne vinduer, og skjermen blir svart. Skal du ha tilgang igjen, stapper du kortet inn igjen, og gjentar påloggingen.

- Vi tilbyr noe vi kaller "roaming open session". Det innebærer at om du fjerner ditt smartkortet fra en maskin og stapper det i en annen maskin på det samme nettverket, gjenopprettes alle åpne vinduer.

Påloggingen virker noe tidkrevende.

- Det er fordi vi anvender IPSec i lokalnettet. Det gjøres mer enn bare å sjekke brukerens identitet. Fra et sikkerhetssynspunkt, er det vel anvendt tid.

IPSec, rettere sagt IP Security Protocol, er en standard fra Internet Engineering Task Force (IETF), som hovedsakelig brukes til å beskytte virtuelle private nett som opprettes over offentlige Internett-forbindelser. Den innebærer både streng adgangskontroll, og kryptering av alle dataforsendelser.

- Vår erfaring er at det selges tjue PC-er for hver tynne klient. Scovery kjøpes der man mener sikkerheten er viktig.

Til toppen