Sikkerhetsallianse lanserer anti-hack-verktøy

Den såkalte Alliance for Internet Security har avduket et nytt verktøy, NetLitmus, som avslører hvorvidt ditt selskaps IT-system er i fare for å bli misbrukt i såkalte tjenestenekt-angrep.

Den såkalte Alliance for Internet Security har avduket et nytt verktøy, NetLitmus, som avslører hvorvidt ditt selskaps IT-system er i fare for å bli misbrukt i såkalte tjenestenekt-angrep.

NetLitmus gjøres nå gratis tilgjengelig for alle som blir med i sikkerhetsalliansen som ble etablert i forbindelse med forrige måneds mange tjenestenekt-angrep (DOS, denial of service) på store og velkjente nettsteder, skriver Computer Reseller News.

Alliance for Internet Security har i skrivende stund over 650 medlemmer, deriblant ISP-er (Internett-tjenestetilbydere), sikkerhetsleverandører og andre dataselskaper. Et av medlemmene og initiativtaker til sikkerhetsalliansen, ICSA.net, har utviklet NetLitmus - et program som søker på ulike nettsteder for å finne ut hvorvidt filtere, rutere og brannmurer er på plass og fungerer som de skal for å forhindre nettverket fra å bli misbrukt i distribuerte tjenestenekt-angrep.

Ved slike angrep benytter hackere tredjeparts datamaskiner - mange av dem - som "slaver" som sørger for å sende ut så mange forespørsler til utpekte servere at de til slutt kneler av belastningen. Foreløpig finnes det ingen fullgode løsninger som kan forhindre at systemer som er tilknyttet Internett rammes av slike angrep, men med NetLitmus kan du i det minste kontrollere hvor godt dine systemer er forberedt på å takle slike sabotasjeforsøk, hevder alliansen.

International Computer Security Association finner du mer informasjon om hva som skal til for å bli medlem i sikkerhetsalliansen, og hvordan NetLitmus fungerer.

Til toppen