Sikkerhetssuite for Windows-mobilen

Symantec tilbyr en suite med antivirus, brannmur, antispam og kryptering til Windows Mobile.

Sikkerhetssuite for Windows-mobilen

Etter hvert som man får på plass ordninger og tjenester som utnytter potensialet til moderne mobiltelefoner, forstår bedrifter og forbrukere at disse innretningene også krever samme type sikkerhetsutstyr som PC-er.

I går lanserte Symantec en hel suite med antivirus, antispam, brannmur og datakryptering for Windows Mobile: Symantec Mobile Security Suite 5.0. Suiten har et lagdelt sikkerhetskonsept tilpasset den særegne risikoen forbundet med mobilt utstyr, og skal sette en bedrift i stand til å oppfylle interne sikkerhetsbestemmelser og krav fra lovverk og myndigheter på en enkel og kostnadseffektiv måte, heter det i forhåndsomtalen.

Dette er funksjonaliteten i suiten:

  • Antivirus: Administratorer kan sette opp regelmessig virusskanning og oppdatering via Symantec LiveUpdate
  • Brannmur
  • Anti-SMS-spam: Automatisk filtrering og sletting av spammeldinger eller flytting til separat spammappe
  • Kryptering av data på enheten og eventuelle minnekort i tilfelle enheten mistes eller stjeles. En automatisk slettefunksjon sletter alle data når maksimalt antall mislykkete innloggingsforsøk passeres
  • Administratorer kan koble til og fra funksjoner som Bluetooth, WLAN og synkronisering. Ideen er å begrense sårbarheten og potensielle angrepsvektorer ved å kun gi tilgang til funksjonalitet som er nødvendig for bedriftens bruk.
  • Mobil VPN for å koble til bedriftsnettverket gjennom sikre IPSec VPN-tunneler. Det gjør at nettverket kan stenges for ikke-autoriserte mobile enheter.
  • Innbruddsvern: Verifiserer at enhetens oppsett eller sikkerhetsapplikasjoner ikke har blitt tuklet med eller endret for å oppnå nettverkstilgang
  • Administrasjon for bedrifter: Administrasjonskonsoll for IT-ansvarlige med mulighet for spesialtilpassing av sikkerhetsregler og rapportering.

Mobile Security Suite er for bedrifter. For forbrukere tilbyr Symantec antivirus, antispam, brannmur og datakryptering for Windows Mobile i en løsning kalt Norton Mobile Security.

De tre bildene til høyre viser hvordan noen av disse funksjonene framtrer på mobiltelefonens skjerm.