Sikkert fillager for deg med noe til overs

Alle med ledig diskplass kan bidra til Wuala, en nettsky for backup-tjenester.

Sikkert fillager for deg med noe til overs
Bilde:

I fire år har to sveitsiske utviklere med bakgrunn fra Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich, Dominik Grolimund og Luzius Meisser, arbeidet med en løsning for kollektiv lagring av filer i nettskyen, der alle bidrar med noe av det de selv har av ledig kapasitet.

Den grunnleggende ideen er at filer som skal lagres i denne skyen, krypteres, deles opp og spres på de mange deltakende lagringsenhetene, der de er underlagt et strengt rettighetsvern.

Det skal ikke være mulig å gjenopprette en hel fil med utgangspunkt i én deltakende disk eller et lite utvalg av disker. På den andre siden: Er det mange nok disker som deltar i ordningen, skal det alltid være et tilstrekkelig antall som er tilgjengelig gjennom nettopp til at en rettmessig eier har tilgang til sine filer.

Grolimund og Meisser ble uteksaminert i 2007, og etablerte selskapet Caleido AG for å realisere sin ide. I august i fjor lanserte de en beta-utgave av tjenesten Wuala, med slagordet «the social online storage».

For å få i gang Wuala, har de selvfølgelig måttet bidra med mer enn bare sine private pc-disker. Samtidig har de lagt opp et rettighetssystem slik at det skal være enkelt å dele filer mellom venner, eller gi en gruppe felles ansvar for sine filer.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, og gir tilgang til 1 gigabyte. For å få tilgang til flere gigabytes, er det flere alternativer. Det enkleste er å stille egen ledig plass til rådighet for fellesskapet. En annen mulighet er å kjøpe ekstra plass. En tredje er å invitere venner til å være med i tjenesten: Per i dag får man én gigabyte per venn.

Som skjermbildet nedenfor visere, presenteres et privat filområde i Wuala i nettleseren, og deles opp i mapper. I tillegg er det faner for venners mapper, gruppers mapper, og «verden», for filer som er lagt ut med tanke på å være tilgjengelige for alle. Det er også en tjeneste for å søke gjennom innholdet i filene.

Caleido ble i går kjøpt av LaCie, en fransk leverandør av eksterne lagringsenheter, og Wuala er nå lagt under LaCie.

Medgründer Grolimund i Caleido sier at innlemmelsen i LaCie er et stort sprang i retning av å realisere det de begynte på for fire år siden, «å bygge pålitelig og sikker lagring i nettskyen ved å integrere millioner av enheter spredd over hele verden».

Toppsjef og gründer Philippe Spruch i LaCie sier at Wuala gjør det mulig for dem å ta spranget fra apparatleverandør til kombinert maskinleverandør og tjenesteyter. Han ser også for seg at LaCie vil kunne vokse utover forbrukermarkedet.

– Vi tror dette vil være starten på et lagringsselskap i verdensklasse, sier medgründer Meisser i Caleido. – Mens andre nettskyoperatører investerer i enorme datasentraler der de forbruker mange megawatt for å kjøre og kjøle sine servere, bygger vi vårt tilbud på å nyttiggjøre ledige ressurser i randsonen.

Ni nøkkelansatte i Caleido er nå del av staben i LaCie, og skal samarbeide med utviklere fra LaCie for å bygge ut teknologien og integrere den i flere av LaCies produkter, heter det.