Sikre fly også etter år 2000

De luftfartsansvarlige i Norge og USA mener de kan garantere at dataproblemer knyttet til år 2000 ikke vil gå ut over sikkerheten.

De luftfartsansvarlige i Norge og USA mener de kan garantere at dataproblemer knyttet til år 2000 ikke vil gå ut over sikkerheten.

Utskifting av gammel maskin- og programvare er sentrale elementer i opplegget til Luftfartsverket for å hindre dataproblemer ved årtusenskiftet.

- Dette er noe vi har arbeidet med i flere år, sier Luftfartsverkets IT-avdelingssjef Jens Kristian Lange. - Det arbeides i alle regioner med ulike systemer. Men vi er ikke i havn ennå.

Lange sier at flysikkerheten er det viktigste hensynet i omleggingsarbeidet, og at flynavigasjonssystemene vurderes som det mest kritiske. Ellers har man også for eksempel bestemt seg for et nytt økonomisystem, som skal være i drift fra 1. januar.

- Skulle vi få problemer, vil dette gå ut over kapasiteten på de enkelte flyplassene, slik at landinger og avganger kan forsinkes. Det bekymrer meg litt. Men vi har tilstrekkelige løsninger i bakhånd til at jeg ikke frykter for sikkerheten.

Lange vil ikke si noe om hvor mye av den samlede jobben som er gjort, og hvor mye som gjenstår.

- Vi har fortsatt systemer som må over på ny maskinvare. Jobbene er enten i gang eller bestilt. Vi har store prosjekter, for eksempel i forbindelse med Gardermoen. Kontrollsentralen i Røyken er nylig oppgradert, der er det Sun og Solaris over hele linjen.

Luftfartsverket dumpet sitt siste Norsk Data-system for to år siden.

Om tilgang til kompetanse forklarer Lange at det er bedre å bruke spesialister på flynavigasjon enn spesialister på år 2000 når flynavigasjonssystemer skal gjøres år 2000-kompatible. Derfor har han i begrenset grad tydd til eksterne konsulenter.

Det amerikanske FAA (Federal Aviation Administration) meldte i slutten av forrige uke at den hadde reparert 70 prosent av alle sine systemer, hvorav 67 prosent av de mest kritiske, og at alle systemene vil foreligge i år 2000-oppdaterte versjoner innen fristen regjeringen har satt til 30. september. Denne timeplanen forutsetter at testing foregår fram til slutten av mars 1999, og at de oppgraderte systemene settes i produksjonen innen juni neste år.

Det foregår mye arbeid internasjonalt for å sikre at alle lands luftfartsverk får unna år 2000-forberedelsene i tide. Norge er sterkt engasjert i det europeiske koordineringsarbeidet, og har en fast representant i Montreal der det skal holdes en internasjonal samling neste måned.

Til toppen