Sikrer IT-oppdrag ved å ofre ansatte

ErgoGroup sikrer seg attraktive IT-oppdrag og henter kompetanse fra vikarbyråer.

Sikrer IT-oppdrag ved å ofre ansatte

ErgoGroup sikrer seg attraktive IT-oppdrag og henter kompetanse fra vikarbyråer.

Å vinne de attraktive IT-oppdragene handler om å kunne tilby den riktige kompetansen, noe som i dag er svært vanskelig i et nærmest støvsuget arbeidsmarked.

Men Norges tredje største IT-selskap, ErgoGroup, snur på flisa og sikrer seg IT-oppdrag hos en av Norges mest attraktive virksomheter, Aker Kværner, ved å tilby arbeidskraft som de senere kan overta.

Selv om ErgoGroup selv desperat trenger mer arbeidskraft og kontinuerlig jobber med nyansettelser, er altså selskapet villig til å ofre sine egne dersom Aker Kværner er fornøyd med innsatsen.

Kommunikasjonsdirektør Hilde M. Solegaard i ErgoGroup medgir til digi.no at ErgoGroup trenger 300 nye IT-hoder i år.

Nå vil de bruke bemanningsselskapet Vikar1 til å få på plass 15 personer som skal leies ut til Aker Kværners driftsavdeling. Det blir ErgoGroup som står som oppdragsgiver, men Aker Kværner har fått opsjon til å ansette folkene dersom de gjør en god innsats i selskapet.

- Men hvor lett er det å finne gode IT-folk fra et vikarbyrå i et så skviset arbeidsmarked hvor man kan nærmest velge og vrake?

- Vi har svært gode erfaringer med det. Riktignok er det brist i arbeidsmarkedet, men ansatte har også behov for å føle seg fram til hvilken arbeidssted de vil velge å jobbe i. Derfor finnes det mange godt kvalifiserte IT-folk i vikarbyråer, sier Solegaard til digi.no.

Samarbeidet mellom Aker Kværner og ErgoGroup har en forventet verdi på 15 millioner kroner.

Avtalen innebærer at ErgoGroup vil bidra med ti egne konsulenter til oppbyggingen av det nye fagmiljøet, samtidig som ErgoGroup og Vikar1 vil bistå i rekrutteringen og kvalitetssikringen av de 15 fast ansatte som Aker Kværner er på jakt etter.

Avtalen er fleksibel slik at Aker Kværner kan velge enten å først leie inn aktuelle kandidater som vikarer, for senere å tilby dyktige kandidater ansettelse, eventuelt ansette kandidater direkte, men da etter en mer omfattende rekrutteringsprosess. I begge tilfeller er ErgoGroup med i rekrutteringsprosessen, noe som gir raskere oppstart og lettere innpass i det eksisterende fagmiljøet.

- Å bistå i rekrutteringsprosesser er ikke ErgoGroups kjernevirksomhet, men å støtte våre kunder med å løse deres IT-utfordringer, er definitivt det. Aker Kværner er en viktig kunde for ErgoGroup og vi strekker oss langt for å ivareta og utvikle dette samarbeidet, sier Solegaard.

ErgoGroup har samarbeidet med Aker Kværner siden 2005, og har leverer en rekke infrastrukturtjenester til selskapet. I 2007 var disse avtalene i størrelsesorden 40 millioner kroner.

Til toppen