Sikrer oppdatert GIS til alle fylkesmennene

En sentral avtale mellom Geodata og Fornyingsdepartementet sikrer GIS til alle fylkesmennene.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet FAD har nylig utarbeidet en overordnet strategi for bruken av geografiske informasjonssystemer (GIS). Som ledd i denne strategien erstattes de enkelte fylkesmannsembetenes separate avtaler med Geodata med én sentral avtale mellom Geodata og departementet, heter det i en pressemelding fra Geodata.

Formålet med å samle avtalene er å sikre økt utbredelse, tilgjengelighet og kunnskapsoverføring hos den enkelte Fylkesmann og på tvers av fylkesmannsembetene, heter det.

Avtalen sikrer hele fylkesmannsembetet tilgang til det nyeste innen GIS-programvare, like raskt som det er på markedet. Departementet mener det vil bidra til å modernisere og effektivisere arbeidet til fylkesmannsembetene generelt. Viktige hensyn er å bedre embetes faglige veiledning overfor kommunene i forbindelse med modernisering og omstilling, og bidra til at embetenes saksbehandling er dokumenterbar og etterprøvbar.

Til toppen