Sikrer samvirkende webtjenester

Bransjeorganisasjonen WS-I for samvirke mellom webtjenester, har utgitt tre viktige profiler.

Bransjeorganisasjonen WS-I for samvirke mellom webtjenester, har utgitt tre viktige profiler.

WS-I – Web Services Interoperability Organization – ble opprettet i februar 2002 for å fremme interoperabilitet innen implementasjoner av webtjenester. Foreningen samler alle de viktige aktørene, også erkerivaler som Microsoft, IBM og Oracle. Den produserer retningslinjer og verktøy for utviklere, og anbefaler hvordan nye Web services-standarder som er utviklet av standardiseringsorganisasjoner som W3C og OASIS skal implementeres for å sikre teknisk interoperabilitet. Norsk kontaktperson er Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

I går publiserte WS-I den endelige versjonen av tre viktige profiler: Basic Profile 1.1, Attachments Profile 1.0 og Simple SOAP Binding Profile 1.0. De tre profilene er publisert som «Final Material», hvilket vil si at de er formelt godkjent av alle medlemmene i WS-I.

Profilene tar opp problemer knyttet til samvirke mellom vedlegg til webtjenester, og er tilgjengelig for nedlasting fra WS-Is nettsted.

– Den største nyheten er at WS-I lanserer spesifikasjoner for bruk av SOAP attachments, sier Eriksen. – I dag har utviklere problemer i forhold til å lage Web services-løsninger med SOAP-vedlegg med garantert teknisk interoperabilitet med andre løsninger. Årsaken er at de grunnleggende Web services-standardene ikke definerer en entydig måte å bruke SOAP-vedlegg. WS-I Attachment Profile 1.0 løser dette problemet. WS-I fortsetter nå med å løse tekniske interoperabilitetsproblemer knyttet til bruk av XML Schema. Dette kommer til å bli viktig bl.a. i forhold til offentlig sektor i Norge, hvor XML Schema er en viktig del av arkitekturen for utveksling av dataformater.

    Les også:

Til toppen